Novica

Prijava zahtevkov za povračilo stroškov uporabe agregatov

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je pripravilo obrazce, ki bodo oškodovancem omogočili prijavo zahtevkov za povračilo stroškov uporabe agregatov v času trajanja posledic žleda.

Na podlagi 10. člena Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (ZUOPŽ) (Ur. l. RS, št. 17/2014) je Ministrstvo za infrastrukturo in prostor pripravilo obrazce, ki bodo oškodovancem omogočili prijavo zahtevkov za povračilo stroškov uporabe agregatov v času trajanja posledic žleda.

Za prijavo zahtevkov so pripravljeni trije obrazci:

  • Obrazec 1: za agregate, priključene individualno pri odjemalcih tako, da števci električne energije na merilnem mestu ne beležijo porabljene energije;
  • Obrazec 2: za lastne ali najete agregate distribucijskih podjetij;
  • Obrazec 3: za agregate, ki niso v lasti ali najemu distribucijskih podjetij, so pa jih distribucijska podjetja priključila na omrežje.

Obrazce, ki so priloženi skupaj z navodili, pošljite na e-naslov: mzip.energija(at)gov.si oz. z dokazili na naslov:

 

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor,
Langusova 4,
1000 Ljubljana.

 

Rok za oddajo obrazcev je 21. marec 2014.

 


Kontaktni osebi na MZIP sta:

  • Urban Prelog (tel: 01/ 478 7462, urban.prelog@gov.si)
  • Jasna Avbelj-Hamzič (tel: 01/ 478 7488, jasna.avbelj-hamzic@gov.si).


Povezane vsebine:


© 2012 - 2024 Portal Energetika