Novica

Priprava DPN za kablovod v Mestni občini Koper

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Vlada RS je današnji redni seji sprejela sklep o pripravi državnega prostorskega načrta (DPN) za 110 kV kablovod v MO Koper in imenovala delovno skupino za njegovo pripravo.

Slovenija bo morala plačati visok znesek za nedobavljeno električno energijo iz NEK.

Sklep je pripravljen na podlagi pobude ministrstva, pristojnega za energijo (Ministrstvo za infrastrukturo).


Načrtovana prostorska ureditev obsega umestitev 110 kV kablovoda na odseku od RTP Koper do jaška EKJ-V1 v neposredni bližini hitre ceste Koper - Izola v Kopru. Načrtovani kablovod je del kablovodne povezave Koper - Izola - Lucija.

Cilj načrtovane prostorske ureditve je dvostransko napajanje RTP Lucija in RTP Izola na 110 kV napetostnem nivoju in s tem povečanje zanesljivosti oskrbe širšega obalnega območja z električno energijo.
 
Delovno skupino za pripravo DPN za 110 kV kablovod v MO Koper sestavljajo:

  • Irena Oven, Ministrstvo za okolje in prostor (predstavnica koordinatorja priprave državnega prostorskega načrta;
  • Cvetko Kosec, Ministrstvo za infrastrukturo (predstavnik pobudnika priprave državnega prostorskega načrta;
  • Boštjan Butara, ELES, d. o. o. (predstavnik investitorja).


Vir: MOP


© 2012 - 2024 Portal Energetika