Novica

Priprava DPN za prehod 220 kV omrežja na 400 kV Beričevo–Divača

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Vlada RS je na današnji seji sprejela Sklep o pripravi državnega prostorskega načrta za prehod 220 kV omrežja na 400 kV Beričevo–Divača, ki se objavi na spletnih straneh Ministrstva za infrastrukturo in prostor. Vlada RS je prav tako sprejela Sklep o imenovanju delovne skupine za pripravo državnega prostorskega načrta za prehod 220 kV omrežja na 400 kV Beričevo–Divača.

Načrtovani dvosistemski 400 kV daljnovod, s preureditvijo RTP  400/220/110 kV Beričevo, z dograditvijo RTP  400/110 kV Kleče  in s preureditvijo RTP  400/220/110 kV Divača, bo nadomestil obstoječi 220 kV daljnovod Beričevo–Kleče–Divača. 
 
V postopku priprave državnega prostorskega načrta se prouči dve osnovni varianti: 

  • severna varianta: potek 400 kV daljnovoda v varovalnem pasu odstranjenega obstoječega daljnovoda 220 kV na odseku Beričevo–Kleče–Divača,
  • južna varianta: potek 400 kV daljnovoda vzporedno z obstoječim 400 kV daljnovodom na odseku Beričevo–Divača in vzankanje RTP Kleče v daljnovod 2 × 400 kV Beričevo–Okroglo.

© 2012 - 2022 Portal Energetika