Novica

Priprava strokovnih podlag, makroekonomskih analiz in ukrepov s področja energije za strateške dokumente in izdelava z njimi povezanih poročil

⇒ Energetika ⇒ Politika EU

Ministrstvo za infrastrukturo je na podlagi 64. člena Zakona o javnih naročilih (ZJN-3) 18. 4. 2018 pripravilo strokovni dialog z gospodarskimi subjekti pred postopkom javnega naročanja za pripravo strokovnih podlag in energetsko podnebnih strateških dokumentov, politik in ukrepov do leta 2030 (s pogledom do 2040).

Ministrstvo za infrastrukturo (v nadaljevanju ministrstvo), ki je pristojno za energijo in izvaja naloge s področja energije, skladno s 64. členom Zakona o javnih naročilih (ZJN-3) obvešča gospodarske subjekte o svojih načrtih in zahtevah v zvezi z javnim naročanjem.

Strokovnega dialoga, ki je potekal 18. aprila 2018 s pričetkom ob 10. uri, so se poleg predstavnikov Direktorata za energijo in Službe za javna naročila iz ministrstva udeležili predstavniki Elektro inštituta Milan Vidmar, Inštituta »Jožef Štefan«, Elek d.o.o., Gozdarskega inštituta Slovenije in Gradbenega inštituta ZRMK.

Predstavniki ministrstva so kratko predstavili svoje načrte in zahteve v zvezi z morebitnim javnim naročanjem. Predstavljeno gradivo (Predhodno preverjanje trga – kratka predstavitev) skupaj z že objavljenim s povabilom na strokovni dialog, osnutkom projektne naloge in informacijo o Svežnju »Čista energija za vse Evropejce« objavljamo spodaj:

  1. Predhodno preverjanje trga – kratka predstavitev;
  2. Besedilo povabila in osnutek projektne naloge;
  3. Predstavitev svežnja „Čista energija za vse Evropejce“.

Ministrstvo vse gospodarske subjekte vabi, da po pregledu gradiva pripravijo in ministrstvu okvirno do 9. maja 2018 pošljejo kratko pisno informacijo glede vprašanj, ki so bila v dialogu izpostavljena (glejte prosim 16. stran kratke predstavitve, ki je pod številko 1 objavljena zgoraj). Informacije, ki jih bo ministrstvo prejelo, bodo ministrstvu v pomoč pri pripravi morebitnega javnega naročila.

Kontakt: Danijel Crnčec (danijel.crncec(at)gov.si) in Rudolf Ogrinc (rudolf.ogrinc(at)gov.si)

Vir: MzI