Novica

Pritožba RTH d.o.o. zoper odločbo Ministrstva za infrastrukturo in prostor

⇒ Rudarstvo ⇒ Splošno

Vlada RS je sprejela odločbo o pritožbi RTH, Rudnik Trbovlje – Hrastnik d.o.o. zoper odločbo Ministrstva za infrastrukturo in prostor št. 0141-4/2007-DE/20 z dne 8. 11. 2013, s katero Vlada Republike Slovenije odpravlja odločbo Ministrstva za infrastrukturo in prostor in zadevo vrača v ponovni postopek.

V tej zadevi je Ministrstvo za infrastrukturo in prostor z odločbo zavezancu odmerilo plačilo rudarske koncesnine za leto 2012. Zoper navedeno odločbo se je zavezanec pritožil predvsem iz razloga, ker naj bi posegala v že pridobljene pravice pritožnika. Podlaga za odločitev Vlade RS je veljavna Uredba o rudarski koncesnini in sredstvih za sanacijo, ki določa vrednost točke, kot je bila upoštevana v prvostopni odločbi, zato je bilo treba pritožbo zavrniti. V konkretnem primeru gre za obravnavo ene od več prejetih pritožb, ki se nanašajo na vrednost točke za odmero rudarske koncesnine.   

 


Vir: MzIP


© 2012 - 2021 Portal Energetika