Novica

Program odprave posledic poplav, visokega snega in žleda med 30. januarjem in 27. februarjem 2014 za obdobje 2015-2020

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je sprejela Program odprave posledic poplav, visokega snega in žleda med 30. januarjem in 27. februarjem 2014 za obdobje 2015-2020 z izhodišči za izvedbo v letih 2015 in 2016. Vlada ugotavlja, da so sredstva za izvedbo programa za leto 2015 zagotovljena.

Vlada se je 28. 3. 2014 seznanila s Končno oceno neposredne škode zaradi posledic poplav, visokega snega in žleda med 30. januarjem in 27. februarjem 2014 ter  ugotovila, da končna ocena neposredne škode presega 0,3 promile načrtovanih prihodkov državnega proračuna za leto 2014 (2.586.536 evra) in je tako dosežen limit za pomoč v skladu z Zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč. Vlada je, na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. 1. in 10. 2. 2014, v letu 2014 sprejela Delni in Drugi delni program odprave posledic poplav, visokega snega in žleda med 30. januarjem in 27. februarjem 2014 v skupni višini 15.000.000 evrov ter naložila pristojnim ministrstvom pripravo programa odprave posledic te nesreče tudi skladno z določili Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč.

Ministrstvo za okolje in prostor ter Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) sta skladno z odločitvijo vlade, na podlagi Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč,  pripravili Program odprave posledic poplav, visokega snega in žleda med 30. januarjem in 27. februarjem 2014 v skupni višini 27.655.383 evrov.

Sredstva za izvedbo obnovitvenih del se zagotavljajo v okviru:

  • Programa razvoja podeželja v višini 18.531.100 evrov in integralne postavke MKGP v višini 1.156.010 evra,
  • Solidarnostnega sklada evropske komisije v višini 6.293.667 evra za izvedbo v letih 2015 in 2016 in integralne postavke MOP v višini 832.490 evra,
  • občinskih proračunov v predvideni višini 842.116 evrov.

Namen in cilj programa je realizacija ukrepov, ki so potrebni za normalizacijo stanja na prizadetih območjih in preprečitev oziroma omilitev čezmerne škode do katere lahko pride v nadaljevanju, če se ukrepi ne bi izvajali in so opredeljenih tako z interventnim zakonom kot tudi s sistemskim zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč.

Vir: MOP


© 2012 - 2021 Portal Energetika