Novica

Program porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letu 2013, 2014 in 2015

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Vlada RS je na današnji redni seji sprejela Program porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letu 2013, 2014 in 2015.

Viri sklada so prihodki ustvarjeni s prodajo emisijskih kuponov in se lahko porabijo za izvedbo potrebnih ukrepov za blaženje in prilagajanje posledicam podnebnih sprememb. Do konca leta 2013 bo sklad razpolagal s 7,5 milijonov evrov.


Velika večina sredstev iz sklada bo namenjena izvajanju ukrepov za spodbujanje učinkovite rabe energije in za izboljšanje kakovosti zraka na območjih, ki so zaradi čezmerne onesnaženosti zraka s PM10 uvrščena v razred največje obremenjenosti. Del sredstev pa je namenjen tudi krepitvi javnega prometa z manj emisijami na teh območjih in izgradnji energetske infrastrukture za izrabo obnovljivih virov energije.   
 
Izvedba ukrepov bo v območjih čezmerne onesnaženosti zraka z trdnimi delci PM-10 omogočila:

  • izboljšanje kakovosti zunanjega zraka in s tem doseganje skladnosti s pravnim redom EU,
  • pospešitev naložb v energetsko učinkovitost,
  • zmanjševanje stroškov gospodarstva in javnega sektorja za rabo energije,
  • zmanjševanje stroškov za rabo energije prebivalstvu in zmanjševanje energetske revščine socialno šibkih skupin prebivalstva in
  • zmanjševanje uvoza fosilne energije.

© 2012 - 2024 Portal Energetika