Novica

Projekt ACHIEVE: zmanjševanje rabe energije v energetsko revnih gospodinjstvih

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Evropski projekt za izboljšanje energetske učinkovitosti v gospodinjstvih z nizkimi prihodki (ACHIEVE) je sofinanciran s strani Evropske komisije v okviru programa 'Intelligent Energy Europe'. Med majem 2011 in aprilom 2014 je vanj bilo vključenih 7 organizacij iz 5 držav: CLER, IDEMU in GERES iz Francije, Caritas Frankfurt iz Nemčije, SWEA iz Velike Britanije, EAP iz Bolgarije ter Focus, društvo za sonaraven razvoj, iz Slovenije.

Zaradi naraščajočih cen energije, energetsko neučinkovitega stavbnega fonda ter nizkih prihodkov se vse več gospodinjstev po Evropi sooča z izzivi energetske revščine. V EU je med 50 in 125 milijoni prebivalcev (okoli 10 – 25 %) energetsko revnih. Situacija je še hujša v vzhodnoevropskih državah: 30 % in več gospodinjstev se spopada z energetsko revščino. Energetsko revno je tisto gospodinjstvo, ki si težko ali pa si je nezmožno zagotoviti osnovnih energetskih potreb. Če vzamemo definicijo, da je energetsko revno tisto gospodinjstvo, ki za zadovoljevanje osnovnih energetskih potreb nameni več kot 10 % svojih letnih prihodkov, se v Sloveniji približno tretjina gospodinjstev sooča z energetsko revščino.

Čeprav je problem zelo kompleksen, so lahko nekatere rešitve preproste in stroškovno učinkovite. Projekt ACHIEVE je razvil usposabljanje za energetske svetovalce, usposobil več kot 90 energetskih svetovalcev, oblikoval orodja za obiske gospodinjstev in obiskal več kot 1900 gospodinjstev. Skupaj z njimi je ACHIEVE izvedel korake za zmanjšanje rabe energije in vode ter s tem zagotovil zmanjšanje stroškov. V povprečju je ACHIEVE zagotovil več kot 140 EUR in skoraj 300 kg CO2 letnih prihrankov na gospodinjstvo:

  

Povprečni letni prihanki na gospodinjstvo na ravni projekta
Delež prihrankov glede na povprečno porabo
Elektrika


331 kWh       9,5 %


48,96 EUR
139,7 kg CO2

Voda


21,1 m3       18,0 %
53,15 EUR

Toplota592 kWh
        6,3 %

41,52 EUR
160,2 kg CO2


Vir: Projekt ACHIEVE

 

 


V Sloveniji je pri projektu ACHIEVE sodelovalo društvo za sonaravnir razvoj - Focus. Projekt se je v Sloveniji izvajal na področju Ljubljane. Pri promociji in obveščanju gospodinjstev bilo izobraženih okoli 20 posameznikov, večinoma brezposelne osebe, ki so se v vlogi energetskih svetovalcev podali na obisk gospodinjstev. Izvedli so energetske preglede ter na podlagi dobljenih rezultatov podali specifične nasvete ter podelili in vgradili naprave za zmanjševanje porabe energije in vode (varčne sijalke, tesnila za okna, varčevalne nastavke za pipo, varčne ročne prhe, podaljške za elektriko s stikalom za izklop, ipd.).

Celotna storitev, skupaj z napravami, je bila za gospodinjstva, ki so se prijavila, brezplačna. Vrednost dodeljenih naprav je bila v povprečju 30 evrov, letni prihranki na ravni gospodinjstva pa so se znižali za približno 100 evrov. Gospodinjstva so bila tako deležna neposrednih prihrankov, hkrati pa zaradi tega niso imela nobenih dodatnih stroškov. Če bi upoštevali še morebitne spremembe vedenja in navad, pa bi bili prihranki še višji.

Čeprav gospodinjstva v veliko primerih niso vedela, kaj pričakovati od takšnega energetskega svetovanja, je bila po tem, ko so dobila podrobne informacije o poteku svetovanja, njihova pozornost zagotovljena. Po izvedeni evalvaciji se je pokazalo, da so bila gospodinjstva izredno zadovoljna z opravljeno storitvijo in uslugami energetskih svetovalcev ter da bodo odslej bolj pozorna na rabo energije in vode.

Projekt ACHIEVE je pokazal, da lahko različne organizacije sodelujejo pri naslavljanju večdimenzionalnega problema energetske revščine, ki je ponavadi izven dometa posameznih organizacij. V tem pogledu je bil projekt katalizator sodelovanja na področju socialnih storitev, varovanja okolja, izobraževanja in praktičnih rešitev.

Aprila 2014 je društvo Focus pričelo s projektom REACH, ki se izvaja v Bolgariji, Makedoniji, na Hrvaškem in v Sloveniji. Gradi na izkušnjah projekta ACHIEVE, cilj pa ostaja enak: zmanjšanje rabe energije in vode v energetsko revnih gospodinjstvih.

 

Vir: Focus, ARCHIVE


© 2012 - 2024 Portal Energetika