Novica

Projekt dvosistemskega daljnovoda 400 kV Cirkovce–Pince uspešen na razpisu CEF

⇒ Energetika ⇒ Politika EU

Odbor EU, ki je pristojen za podeljevanje nepovratnih sredstev iz naslova »Instrumenta za povezovanje Evrope« s področja energetike (»CEF - Connecting Europe Facility«), je potrdil prejemnike nepovratnih sredstev iz javnega razpisa 2018. Med prejemniki sredstev s področja elektroenergetskih čezmejnih povezav je tudi slovenski sistemski operater ELES, d.o.o., ki bo prejel 48,22 mio EUR nepovratnih sredstev za izvedbo projekta dvosistemskega daljnovoda 2 x 400 kV Cirkovce–Pince in 1,64 mio EUR za 2. fazo projekta SINCRO.GRID.

Načrtovani dvosistemski daljnovod 2 x 400 kV Cirkovce–Pince bo dolg 80,5 kilometra in bo imel 264 stebrov.
SINCRO.GRID je investicijski projekt pametnih omrežij evropskega pomena na območju Slovenije in Hrvaške.

V Bruslju je 23. januarja 2019 zasedal Odbor EU, pristojen za podeljevanje nepovratnih sredstev iz naslova CEF, in potrdil evropski seznam 14 prejemnikov nepovratnih sredstev EU iz naslova razpisa CEF iz oktobra 2018. Projekti bodo prispevali k izpolnitvi ciljev povezanih z vzpostavitvijo Energetske unije, pri čemer so v ospredju prehod v nizkoogljično družbo, zanesljivost oskrbe in zagotavljanje konkurenčnosti. Skupno bo izbranim projektom dodeljeno skoraj 800 mio EUR nepovratnih sredstev EU.

V okviru projektov, ki bodo upravičeni do sofinanciranja EU, velja izpostaviti dva slovenska projekta, ki sta v skladu z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2018/540 projekta skupnega interesa EU:

Ministrstvo za infrastrukturo pozdravlja uspešni prijavi družbe ELES, d.o.o. na omenjenem razpisu in upa, da bo v največji možni meri izkoristil dano priložnost za uporabo EU sredstev pri izgradnji potrebne energetske infrastrukture v Republiki Sloveniji. Ministrstvo preko za to pristojne medresorske delovne skupine aktivno vodi proces koordinacije izvajanja slovenskih projektov skupnega interesa EU in tudi posebej pozdravlja napore, ki so bili v zadnjih letih narejeni na projektu Cirkovce-Pince s strani vseh deležnikov.

Izgradnja dvosistemskega daljnovoda Crikovce–Pince bo vzpostavila prvo elektroenergetsko povezavo med Slovenijo in Madžarsko, kar bo povečalo zanesljivost obratovanja slovenskega elektroenergetskega sistema, omogočilo mednarodno trgovanje in olajšalo dostop do vzhodnih trgov z električno energijo. To bo dolgoročno prineslo ugodnejše cene električne energije za slovenske odjemalce ter posledično dvig konkurenčnosti slovenskega gospodarstva in slovenskih izdelkov na svetovnih tržiščih.

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika