Novica

Projekt ERANet SmartGridPlus – DeCAS uvrščen v NRP 2016–2019

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Vlada RS je na včerajšnji 104. redni seji uvrstila projekt ERANet SmartGridPlus – DeCAS v Načrt razvojnih programov 2016–2019. S projektom DeCAS se bo izdelala analiza sistemskih storitev, kot je aktiven odjem, nadzor posameznih enot glede napetosti in jalove energije. Cilj projekta je najti najboljšo rešitev za optimalno delovanje nizkonapetostnega omrežja v povezavi s srednjenapetostnim delom in pomočjo hierarhično izvedenega nadzora omrežja.

Končni rok za oddajo vlog je 7. 10. 2016 do 10:00.

Glavni cilj projekta DeCAS (Demonstration of coordinated ancillary services covering different voltage levels and the integration in future markets) je predvsem analiza in razvoj storitev na elektroenergetskem trgu, ki presegajo tradicionalne meje med visokonapetostnim, srednjenapetostnim in nizkonapetostnim omrežjem. Te storitve, kot so na primer upravljanje s porabo, regulacija napetosti in nadzor nad pretoki jalove moči, bodo tako koordinirane preko več napetostnih nivojev, kar bo omogočilo boljšo izrabo elektroenergetske infrastrukture in razvoj novih storitev za udeležence trga z električno energijo. Tak pristop bo zahteval upoštevanje različnih načinov obratovanja na posamičnih napetostnih nivojih, integracijo merilne in krmilne infrastrukture na teh nivojih ter razvoj kompleksnih regulacijskih algoritmov.

Predlagani koncepti bodo najprej razviti in analizirani v simulacijskem okolju, sledila pa bo implementacija v realih omrežjih v okviru obstoječih demonstracijskih projektov v Avstriji, Nemčiji in na Finskem. Pri tem bo posebna pozornost posvečena interakciji med agregatorji storitev in omrežnimi operaterji. Na osnovi rezultatov simulacij in obratovanja v realnih omrežjih bodo podana priporočila za razvoj sistemskih storitev in potrebna nadgradnja zakonodaje ter obratovalnih navodil.
 
Koordinator projekta je AIT (Austrian Institute of Technology) sodelujejo pa partnerji iz Avstrije (Salzburg Netz, Siemens Österreich, TU Wien), Nemčije (RWTH Aachen, Hochshule Kempten, Allgaäuer Überlandwerke), Finske (ABB Finland) in Slovenije (Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani). Koordinator projekta AIT je eden izmed vodilnih evropskih inštitutov na področju pametnih elektroenergetskih omrežij.


Glavni nalogi slovenskih partnerjev projekta bosta izvedba simulacij in izdelava študije, ki bo obravnavala možnosti masovne implementacije na novo razvitih storitev in sodelovanje pri izvedbi demonstracijskega projekta koordinirane regulacije napetosti na v elektroenergetskem omrežju na območju Salzburga (Avstrija) – koordinira se regulacija med nizkonapetostnim, srednjenapetostnim in visokonapetostnim nivojem.
 
V tej fazi projekta poteka analiza obstoječih lokacij demonstracijskega projekta (tehnične zahteve, delovanje trga z električno energijo, zahteve udeležencev trga...) in pričenja se izdelava potrebnih simulacijskih modelov.
 
Projekt DeCAS se je pričel v letu 2016, trajal pa bo tri leta. Skupen proračun projekta je 4 mio EUR, financira pa se iz nacionalnih fondov posamičnih držav in iz sredstev EU.

Vir: MZI, FE-UNI LJ


© 2012 - 2024 Portal Energetika