Novica

Projekt "Samooskrba z električno energijo" uvrščen v NRP 2022-2025

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Vlada RS je na 26. redni seji v veljavni Načrt razvojnih programov 2022-2025 uvrstila novi projekt "Samooskrba z električno energijo prvi poziv". Namen dodeljevanja nepovratnih finančnih spodbud je spodbujanje gradnje naprav za samooskrbo z električno energijo in s tem povečanje deleža obnovljivih virov energije v končni rabi električne energije.

V Odloku o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe za leti 2022 in 2023 je načrtovan ukrep Nepovratne finančne spodbude/pomoči za naprave za samooskrbo z električno energijo. V okviru tega ukrepa se bo izvajal tudi projekt "Samooskrba z električno energijo prvi poziv" in sicer v skladu z javnim pozivom Eko sklada 93SUB-SO21. Nepovratne finančne spodbude bodo namenjene novim naložbam nakupa in vgradnje naprav za individualno in skupnostno samooskrbo gospodinjskih odjemalcev ali malih poslovnih odjemalcev z električno energijo, ki električno energijo proizvajajo z izrabo sončne energije.

Cilj projekta je povečanje rabe obnovljivih virov energije in zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. Zmanjšanje potrebne energije za delovanje stavbe, ki bo samooskrbovana s proizvedeno električno energijo dolgoročno zagotavlja nizke stroške obratovanja, manjše okoljske obremenitve ter manjše izpuste toplogrednih plinov. Zaradi celovitega pristopa k načrtovanju, optimizacije ukrepov učinkovite rabe energije ter manjših stroškov obratovanja in vzdrževanja, imajo daljši življenjski cikel in nizek ogljični odtis.

Višina nepovratnih sredstev je do 25 milijonov EUR, in sicer za leto 2022 do 1 milijon EUR, za leto 2023 pa do 24 milijonov EUR. Predvideno trajanje financiranja je do konca leta 2023 oziroma do porabe sredstev.

Vir: MOP


© 2012 - 2024 Portal Energetika