Novica

Prva vetrna elektrarna v Sloveniji uradno odprta

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Na Griškem polju v bližini Dolenje vasi pri Senožečah so 1. junija 2013 na slavnostni predstavitvi uradno predali v uporabo novo vetrno elektrarno "Marjetica". Predvidena letna proizvodna elektrarne z instalirano močjo 2,3 MW je 4,5 GWh, kar zadostuje za oskrbo z električne energijo 1154 gospodinjskih odjemalcev. Skupna vrednost investicije je znašala 3 milijone evrov.

Vetrna elektrarna tipa E-70 z instalirano močjo 2,3 megavata nemškega proizvajalca Enercon, je bila v soboto, 1. junija 2013 na Griškem polju v bližini Dolenje vasi pri Senožečah s slovesnim dogodkom uradno predana namenu.


Elektrarna ima 97 metrov visok steber na katerega je postavljen rotor s trilistno eliso z 71 metri premera. V temelj premera 15 metrov in višine 2,8 metra je vgrajeno 500 m3 betona in 50 ton železa.


Pri postavitvi prve vetrne elektrarne je bilo tesno sodelovanje investitorja Alpe Adria Energija, lokalne skupnosti, upravne enote in agrarne skupnosti Dolenja vas. Od agrarne skupnosti so je v najem že dobili 200 hektarov, renta pa bo odvisna od izkupička proizvodnje električne energije. Vetrne elektrarne so sprejemljive zaradi ugodnih vetrov, za agrarno skupnost Dolenja zaradi dodatnega zaslužka, za naravovarstvenike pa zato, ker ne bodo imele negativnih posledic za kraško skalnato naravo.

Gradnja prve vetrnice se je začela leta 2010 in bila ustavljena ter gradbeno dovoljenje razveljavljeno. Po pridobitvi vseh soglasij solastnikov zemljišč Agrarne skupnosti Dolenja vas, ki so jih iskali po vsem svetu, je spomladi 2012 investitor uspel ponovno pridobiti gradbeno dovoljenje. Gradnja je stekla, oktobra 2012 je začela prva slovenska vetrna elektrarna poskusno obratovati, aprila 2013 pa je investitor pridobil tudi obratovalno dovoljenje. Skupna vrednost naložbe je znašala 3 milijone evrov.

Vetrna elektrarna »Marjetica« oddaja električno energijo preko transformatorske postaje in  1,5 kilometra dolgega 20-kilovoltnega kabla v distribucijsko omrežje Elektra Primorska, za prodajo pa ima sklenjeno pogodbo s hčerinsko družbo E3.

Predvidena letna proizvodnja je 4,5 milijona kilovatnih ur električne energije, kar zadostuje za proizvodnjo električne energije za oskrbo 1.154 gospodinjstev. Okoljski prihranek bo 2.475 ton emisij ogljikovega dioksida (ob upoštevanju, da povprečna proizvedena kWh električne energije povzroča 0,55 emisij CO2.

V naslednji fazi je načrtovana izgradnja še treh ali štirih vetrnih elektrarn. 


Vir: Drago Papler


© 2012 - 2022 Portal Energetika