Novica

Prvo poročilo o delovanju Delovne skupine Vlade RS za koordinacijo pripravljalnih aktivnosti na projektu JEK2

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Vlada Republike Slovenije se je na 101. redni seji vlade seznanila s prvim poročilom o delovanju Delovne skupine Vlade Republike Slovenije za koordinacijo pripravljalnih aktivnosti na projektu JEK2 za obdobje september 2023 - marec 2024.

Delovna skupina Vlade Republike Slovenije za koordinacijo pripravljalnih aktivnosti na projektu JEK2 je bila ustanovljena z namenom koordiniranja priprave projekta JEK2 ter ciljem vzpostavitve primernega regulatornega okvirja in pospešitve izvajanja projekta JEK2.

Na sejah delovne skupine od septembra 2023 do marca 2024 so bile obravnavane naslednje ključne vsebine:

  • seznanitev s statusom projekta,
  • proces strateškega odločanja,
  • vključitev JEK2 v elektroenergetski sistem,
  • kadrovske potrebe,
  • resolucija o dolgoročni miroljubni rabi jedrske energije v Sloveniji,
  • razprava o referendumu,
  • pobuda za državni prostorski načrt JEK2 – ustanovitev ožje delovne skupine,
  • posebni zakon – ustanovitev ožje delovne skupine.

Znotraj delovne skupine sta bili na podlagi 12. člena poslovnika delovne skupine ustanovljeni dve ožji delovni skupini. Na 2. seji delovne skupine je bila 17. 10. 2023 ustanovljena Ožja delovna skupina za pripravo pobude za državni prostorski načrt JEK2, na 4. seji delovne skupine pa je bila 12. 12. 2023 ustanovljena še Ožja delovna skupina za pripravo posebnega zakona za JEK2.

Vir: Kabinet predsednika vlade


© 2012 - 2024 Portal Energetika