Novica

Računsko sodišče uvedlo revizijo SOD in HSE v povezavi z investicijo TEŠ 6

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Računskega sodišče RS bo izvedlo revizijo poslovanja HSE d.o.o. in SOD d.d. glede zagotavljanja finančnih virov za financiranje investicije v TEŠ 6.

Skupna višina sredstev za nepovratne finančne spodbude znaša 203.995 EUR.

Računsko sodišče ugotavlja, da se investicija v TEŠ 6 bliža dokončanju, usklajuje se Noveliran investicijski program NIP6, zaradi česar bo mogoče oceniti dejansko končno vrednost projekta ter realnost predpostavk, ki bodo pomembno vplivale na ekonomičnost projekta. Zaradi padca cen električne energije ter dilem glede cen emisijskih kuponov in cene premoga obstaja tveganje, da bo proizvodnja električne energije v TEŠ 6 prinašala izgubo. Obenem pa zaradi podražitve investicije obstajajo tveganja o pomanjkanju finančnih sredstev za dokončanje investicije, zaradi česar naj bi na ravni Holdinga slovenskih elektrarn d. o. o. (HSE) nastajala precejšnja likvidnostna vrzel.

V skladu s pristojnostmi iz Zakona o računskem sodišču bo izvedena revizija smotrnosti poslovanja družbe HSE d. o. o. in Slovenske odškodninske družbe d. d. (SOD) ter preverjena ustreznost obvladovanja denarnega toka v skupini HSE. Pri tem bo posebna pozornost namenjena vprašanju, ali imata vodstvi družbe HSE d. o .o. in družbe SOD d. d. (kot upravljavca finančne naložbe v HSE) pripravljene realne scenarije zagotavljanja ustreznih finančnih virov za financiranje investicije v TEŠ 6 (morebitno dodatno zadolževanje znotraj ali izven skupine, prodaje premoženja, ipd.).

Računsko sodišče bo preverjalo tudi, ali obstajajo scenariji uporabe različnih kombinacij proizvodnih zmogljivosti in ali obstajajo analize občutljivosti posameznih kalkulativnih elementov cene električne energije na doseganje dobička / izgube in denarnega toka.


Vir: Računsko sodišče RS


© 2012 - 2021 Portal Energetika