Novica

Razpis IPE za pripravljalne študije za čezmejne projekte na področju proizvodnje energije iz OVE

⇒ Energetika ⇒ Politika EU

V okviru razpisa Instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) je za podporo pripravljalnim študijam za projekte, pred vključitvijo na seznam čezmejnih projektov EU na področju energije iz obnovljivih virov, na voljo 1,0 milijon EUR sredstev. Dne 6. 12. 2021 bo potekal virtualni informativni dan, ki bo namenjen poglobitvi razumevanja financiranja in razjasnitvi odprtih vprašanj potencialnih prijaviteljev na razpis.

Razpisni rok za prijave je podaljšan do 1. februarja 2022.

Skladno z Uredbo (EU) 2021/1153 o vzpostavitvi instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) je za obdobje večletnega finančnega okvira 2021–2027 za sofinanciranje projektov na področju prometne, digitalne in energetske infrastrukture namenjenih 33,71 milijarde EUR nepovratnih in povratnih EU sredstev. V okviru proračuna programa je energetskemu sektorju namenjeno 5,84 milijarde EUR sredstev.

Cilji programa IPE v energetskem sektorju je:

  • prispevati k razvoju projektov v skupnem interesu, ki se nanašajo na nadaljnje povezovanje učinkovitega in konkurenčnega notranjega energetskega trga ter čezmejno in medsektorsko interoperabilnost omrežij, ki pospešujejo razogljičenje gospodarstva, spodbujajo energetsko učinkovitost in zagotavljajo zanesljivost oskrbe,
  • spodbujati čezmejno sodelovanje na področju energije, vključno z energijo iz obnovljivih virov.

Za čezmejne projekte na področju proizvodnje energije iz obnovljivih virov je objavljen nov razpis za pripravljalne študije, kjer je na voljo 1,0 milijon EUR za podporo pripravljalnim študijam za projekte, preden se vključijo na seznam čezmejnih projektov EU na področju energije iz obnovljivih virov. Razpis bo državam članicam EU in zasebnim nosilcem projektov omogočil pospešiti zamisli o sodelovanju, okrepiti zagon med vključenimi deležniki in s tem pripomogel generirati nabor kvalitetnih čezmejnih projektov na področju obnovljivih virov energije. Namen razpisa je premagati ovire, ki so v preteklosti preprečile izvedbo projektov sodelovanja zaradi negotovosti glede razporeditve stroškov in koristi med udeleženimi državami članicami ali zaradi dodatne zapletenosti vzpostavitve čezmejne podpore. Prijave na razpis je mogoče oddati do 1. februarja 2022.

Evropska izvršna agencija za podnebje, infrastrukturo in okolje (CINEA), kot izvajalska institucija programa IPE, je 28. 9. 2021 organizirala prvi virtualni informativni dan, kjer so bile zainteresiranim deležnikom predstavljene osnovne informacije glede razpisa, način prijave in postopek ocenjevanja prijav ter podani uporabni nasveti za pripravo uspešnih predlogov.

Za omenjen razpis bo 6. 12. 2021 potekal drugi virtualni informativni dan, ki bo namenjen poglobitvi razumevanja te nove možnosti financiranja in razjasnitvi vseh odprtih vprašanj potencialnih prijaviteljev. V okviru dogodka bodo obravnavani tudi prihajajoči razpisi, ki so predvideni za leto 2022. V okviru čezmejnega okvirja CIF za obnovljive vire energije morajo projekti najprej zaprositi za status, preden se lahko prijavijo na tehnične študije in dela. Informativni dan bo zagotovil kratek predogled glede načrtovanja razpisa za pridobitev statusa in glavne zahteve za prijavo ustreznih projektov.

Vir: CINEA


© 2012 - 2022 Portal Energetika