Novica

Razpis za podporo MSP pri pripravi projektnih načrtov za ukrepe URE in OVE

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Institut »Jožef Stefan« - Center za energetsko učinkovitost (IJS - CEU), odpira razpis za podporo malim in srednje velikim podjetjem (MSP) pri pripravi projektnih načrtov za ukrepe učinkovite rabe energije (URE) in obnovljivih virov energije (OVE).

IJS - CEU vsa zainteresirana MSP vabi k prijavi projektnih idej s področja obnovljivih virov energije, učinkovite rabe energije in inovacij s področja URE in OVE ter inovativnih načinov financiranja ukrepov URE in OVE.

Z razpisom zbirajo projektne ideje iz dveh področij:

 • Izboljšanja energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije in
 • Inovativne tehnologije/rešitve za večjo energetsko učinkovitost.

Učinkovita raba energije in obnovljivih virov energije:

 • vgradnja naprav za proizvodnjo električne energije iz OVE in SPTE z visokim izkoristkom;
 • vgradnja toplotnih črpalk in izraba odpadne toplote;
 • vgradnja kotlov na lesno biomaso;
 • vgradnja solarnih sprejemnikov toplote;
 • celovita/delna energetska sanacija stavb;
 • energetsko učinkoviti sistemi razsvetljave;
 • sistemi za upravljanje z energijo;
 • elektromotorji s frekvenčno regulacijo.

Inovativne tehnologije in rešitve s področja URE in OVE:

 • razvoj novih ali bistveno izboljšanih proizvodov (blaga in storitev) in izvedba/prevzem novih ali znatno izboljšanih proizvodnih procesov, ki prispevajo k povečanju energetske učinkovitosti;
 • uporaba toplotnih črpalk in izraba odpadne toplote v industriji/stavbah;
 • nove rešitve za izrabo obnovljivih virov energije v industriji/stavbah;
 • inovativne tehnologije za manjšo rabo energije (SPTE, proizvodna tehnologija, ...);
 • aktivno upravljanje z energijo in viri (pristopi, motiviranje uporabnikov, učinkovite rešitve tudi v času krize, ...);
 • inovativni načini financiranja ukrepov URE in OVE.

Prejete projektne ideje bo ocenila komisija in med prejetimi predlogi izbrala 10 projektnih idej, katerim bo ponujena tehnična podpora pri pripravi projektnega načrta s strani zaposlenih strokovnjakov na IJS-CEU (do 5 svetovalnih dni) ali podora s strani zunanjih strokovnjakov v enakovrednem obsegu.

Rok za oddajo projektne ideje je 22. september 2014. Rezultati izbora bodo objavljeni 6. oktobra 2014 na spletni strani Centra za energetsko učinkovitost.

Povezane vsebine:

Razpis

Prijava na razpis

Vir: IJS - CEU


© 2012 - 2024 Portal Energetika