Novica

Razpis za sanacijo javnih stavb (LS3) ni dobil zelene luči organa upravljanja

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor (MZIP) je na podlagi Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013 (OP-ROPI), razvojne prioritete »Trajnostna raba energije«, prednostne usmeritve »Energetska sanacija javnih stavb« konec lanskega leta pripravilo dokumentacijo za objavo novega razpisa za energetsko sanacijo javnih stavb v lasti lokalnih skupnosti (LS3) v predvideni vrednosti 14,6 mio EUR. Razpis bi bil namenjen spodbujanju celovite energetske sanacije osnovnih šol, vrtcev, zdravstvenih domov, knjižnic in glasbenih šol. Delež sofinanciranja bi znašal 85 %. 

 

Vendar je v januarju 2014 organ upravljanja na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) ocenil, da stanje potrjenih zadolžitev v okviru obstoječega OP-ROPI za leto 2014 ne dovoljuje dodatnih razpisov in da trenutno ni na voljo razpoložljivih sredstev, da bi podelil soglasje za že pripravljen razpis LS3.

 

V teku letošnjega leta bo izveden ponovni pregled prihrankov sredstev v okviru OP-ROPI. Takrat se bo možnost zagotovitve sredstev ponovno preučila. V kolikor se bo najkasneje do novembra 2014 pokazalo, da se bodo sredstva za razpis lahko zagotovila v okviru finančne perspektive 2007-2013, bo razpis takrat objavljen.


© 2012 - 2021 Portal Energetika