Novica

Razširjen nabor upravičencev za spodbude v skupne naložbe v starejše stavbe s tremi ali več posameznimi deli

⇒ Energetika ⇒ Javne objave

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad je objavil nov javni poziv za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud občanom in pravnim osebam za nove skupne naložbe v starejših stavbah s tremi ali več posameznimi deli. Poziv razširja nabor upravičencev in stavb, ki so upravičene do spodbud za povečanje energijske učinkovitosti ter dodaja dva nova ukrepa. Za izvedbo večine ukrepov je odslej potrebno izdelati projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje, pri izvedbi pa mora biti skladno z Gradbenim zakonom zagotovljen nadzor.

Za spodbude je na razpolago 6,3 mio EUR nepovratnih sredstev.

V okviru novega javnega poziva 67SUB-OBPO19 je na voljo 3,6 mio EUR sredstev za nepovratne finančne spodbude, ki se bodo poleg večstanovanjskih stavb dodeljevale tudi za stanovanjsko-poslovne in poslovne stavbe z več lastniki. Do spodbud so skladno s pozivom upravičene stavbe, ki so zgrajene pred 1. 7. 2010 (prej pred 1. 1. 2003). Spodbude so namenjene fizičnim in vsem pravnim osebam zasebnega prava. Poziv razširja definicijo socialno šibkih oseb: poleg tistih, ki imajo odločbo o denarni socialni pomoči, so do 100 % subvencije odslej upravičeni tudi prejemniki varstvenega dodatka.

Z namenom zagotoviti dobro pripravljene, strokovno načrtovane in nadzorovane naložbe, mora biti za izvedbo katerega koli ukrepa (razen pri izvedbi izolacije stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju) obvezno izdelana projektna dokumentacija za izvedbo gradnje, pri izvedbi pa mora biti zagotovljen nadzor. Ker sta priprava projektne dokumentacije in nadzor upoštevana kot upravičen strošek naložbe, so višje spodbude na m2, ki znašajo do največ 20 % upravičenih stroškov naložbe za posamezen ukrep (pri ukrepu prezračevanja z vračanjem toplote pa 30 %). Pri hkratni izvedbi treh ali več ukrepov znaša spodbuda do 30 % priznanih stroškov.

Glede na prejšnji javni poziv sta dodana dva nova ukrepa, in sicer toplotna izolacija tal in vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka (kot skupna naložba v stavbi), namesto ukrepa obsežne energetske prenove pa je priznana višja spodbuda za izvedbo najmanj treh ukrepov. V skladu z novimi materiali, tehnikami in usmeritvami zakonodaje so nekoliko poostrene tudi zahteve glede toplotne prevodnosti izolacije.

Vir: Eko sklad


© 2012 - 2024 Portal Energetika