Novica

Rebalans Poslovnega načrta INFRA za leto 2014

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Vlada Republike Slovenije je na 70. redni seji sprejela Rebalans Poslovnega načrta javnega podjetja INFRA, d. o. o. za leto 2014, s katreim se podjetju zagotovijo dodatna sredstva za potrebe nadaljevanja investicije izgradnje infrastrukturnih ureditev HE na spodnji Savi.

Foto: HESS. d.o.o.

Vlada Republike Slovenije je kot zastopnica ustanovitelja javnega podjetja INFRA d.o.o., Republike Slovenije, na podlagi prvega odstavka 12. člena Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala spodnje Save (Ur. l. RS, št. 87/2011) pristojna za sprejem programa dela gospodarske družbe pri izvedbi ureditev vodne infrastrukture ter državne in lokalne infrastrukture na vplivnem območju koncesije.

 

Z rebalansom poslovnega načrta za leto 2014 se dodatno zagotavljajo sredstva iz Vodnega sklada v višini 2.516.303 EUR za postavko  "Načrt naložb v vodno, državno in lokalno infrastrukturo HE Brežice" v višini 2.000.000 EUR, za postavko  "Načrt pridobivanja zemljišč HE Brežice" v višini 500.000 EUR in za postavko "Načrt naložb v vodno, državno in lokalno infrastrukturo HE Krško" v višini 16.303 EUR.

Z rebalansom poslovnega načrta za leto 2014 se s prerazporeditvijo sredstev zagotavljajo še dodatna sredstva za postavko:

  • "Načrt pridobivanja zemljišč HE Krško" v skupni višini 120.000 EUR in sicer iz postavke "Načrt pridobivanja zemljišč HE Boštanj" v višini 35.000 EUR, iz postavke "Načrt pridobivanja zemljišč HE Blanca" v višini 20.000 EUR, iz postavke "Načrt naložb v vodno, državno in lokalno infrastrukturo HE Blanca" v višini 50.000 EUR in iz postavke "Načrt vzdrževanja HE Krško" v višini 15.000 EUR,
  • "Načrt naložb v vodno, državno in lokalno infrastrukturo HE Boštanj" v višini 60.000 EUR iz postavke "Načrt naložb v vodno, državno in lokalno infrastrukturo HE Blanca" v višini 60.000 EUR,
  • "Načrt naložb v vodno, državno in lokalno infrastrukturo HE Krško" v višini 200.000 EUR iz postavke "Načrt vzdrževanja HE Blanca" v višini 190.000 EUR in iz postavke "Načrt vzdrževanja HE Blanca" v višini 10.000 EUR.


Vir: MKO


© 2012 - 2024 Portal Energetika