Novica

RTH priznani neizplačani stroški iz leta 2012

⇒ Rudarstvo ⇒ Splošno

Vlada RS je na današnji 150. redni seji sprejela sklep o izplačilih za priznane, a nezaračunane stroške iz leta 2012 v družbi RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik.

Vlada se je seznanila, da so v RTH v obdobju 2012–2015 nastali stroški, ki so potrjeni s strani izvajalca nadzora in ki zaradi varčevalnih ukrepov v javnem sektorju niso bili zaračunani državnemu proračunu v obdobju njihovega nastanka, temveč so bili financirani s sredstvi od prodaje premoženja RTH.

Zato je vlada naložila Ministrstvu za infrastrukturo, da v okviru pogodbe o financiranju zapiralnih del za leto 2017 poplača vse preostale stroške v višini 2,053.000,00 evrov. Stroški se zaračunajo v septembrski situaciji za leto 2017.

Vir: MzI


© 2012 - 2024 Portal Energetika