Novica

Rudnik živega srebra Idrija dobil novega vzdrževalca

⇒ Rudarstvo ⇒ Splošno

Vlada določila Javni zavod Center za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija (CUDHg Idrija) za novega zavezanca za nadaljnje vzdrževanje nezalitega dela jame in izvajanje monitoringa v vplivnem območju Rudnika živega srebra Idrija.

Vlada RS je na današnji seji podala soglasje k Letnemu programu dela Rudnika živega srebra Idrija, d.o.o. - v likvidaciji za leto 2014 in določila javni zavod CUDHg Idrija za novega zavezanca za nadaljnje vzdrževanje nezalitega dela jame in izvajanje monitoringa v vplivnem območju Rudnika živega srebra Idrija, d.o.o. - v likvidaciji. Vzdrževanje in monitoring bo državni javni zavod, ustanovljen z namenom zagotavljanja celovitega in trajnostnega upravljanja ter ohranjanja kulturne dediščine in naravnih vrednot, povezanih z idrijskim rudiščem, izvajal na podlagi “Programa dela in finančnega načrta CUDHg Idrija za leto 2014”. Ta dokument določa naloge in aktivnosti, ki so opredeljene kot prioritetne za zagotovitev celovitega in trajnostnega upravljanja kulturne dediščine, vpisane na UNESCO Seznam svetovne dediščine, vključno z vzdrževanjem nezalitega dela jame in monitoringom vplivnega območja rudnika, ki  vzpostavlja stalni nadzor območja rudnika pod mestom Idrija. Sklepi Vlade so podlaga za takojšnjo uveljavitev trajnega delovanja javnega zavoda, vzpostavitev njegove organizacije ter poslovanja, ureditev razmerja z Rudnikom živega srebra Idrija, d.o.o. - v likvidaciji ter zagotovitev financiranja, ki ga zagotavlja več resorjev – pretežno Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (za vzdrževanje nezalitega dela jame in monitoringa vplivnega območja rudnika) in Ministrstvo za kulturo (upravljanje s Svetovno dediščino).

Vlada je Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvu za kulturo in Ministrstvu za infrastrukturo in prostor naložila, da pripravijo oziroma zagotovijo ustrezne pravne podlage in pogoje, da bo javni zavod CUDHg Idrija v prihodnje, v okviru razpoložljivih sredstev v proračunu Republike Slovenije, zagotavljal izvajanje nadaljnjega monitoringa tudi v vplivnih območjih rudnikov v zapiranju (Zagorje, Senovo in Kanižarica). Vsa ministrstva bodo morala tudi v prihodnje nadaljevati tesno sodelovanje pri celovitem reševanju vprašanj, povezanih z dokončno likvidacijo idrijskega rudnika ter izvrševanjem vseh zakonsko določenih nalog s področij energetike, okolja, zdravja in kulturne dediščine.

Vir: MZIP


© 2012 - 2021 Portal Energetika