Novica

S ponovno optimizacijo energetskih sistemov do manjšega stroška energije

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Z izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije z dobo vračanja krajšo od dveh let je mogoče rabo energije v nestanovanjskih stavbah tipično zmanjšati za 5 do 15 %.

Re-Commissioning v Bolnišnici Golnik

Vsaka nestanovanjska stavba se s časom spreminja. Menjajo se njeni lastniki in/ali najemniki, spreminja se namembnost prostorov, prerazporeja se ljudi, ki so v njej zaposleni, morda se izvaja celo manjše gradbene posege, s katerimi se stavbo prilagaja trenutni uporabi. Ukrepi, ki omogočajo boljše poslovanje, pa na »delovanje« stavbe pogosto vplivajo negativno, ­ delovni pogoji v njej se slabšajo, raba in stroški energije pa naraščajo.

V takšnih primerih je mogoče obstoječe stanje izboljšati tudi s ponovno optimizacijo delovanja energetskih sistemov s poudarkom na izvajanju neinvesticijskih ukrepov oz. ukrepov s kratko dobo vračanja, ki jo s tujko imenujemo Re-Commissioning. Izraz izhaja iz ladjedelništva, in sicer je bila za plovbo ustrezno pripravljena samo tista ladja, ki je uspešno prestala postopek Commissioninga (namestitev in preizkus vse opreme, odprava napak, usposabljanje posadke itd.).

 


Nekaj podobnega velja tudi za stavbe, kjer se postopek Commissioninga, po slovensko usposobitve za delovanje, nanaša na nove stavbe, postopek Re-Commissioning pa na ponovno optimizacijo njihovega delovanja. Z izvedbo Re-Commissioninga je mogoče rabo energije v nestanovanjski stavbi tipično zmanjšati za 5 do 15 %.

Osnovni namen projekta Re-Co (Re-Commissioning – Raising Energy Performance in Existing Non-Residential Buildings) je tako s pilotnimi projekti v bolnišnicah in nekaterih drugih nestanovanjskih stavbah dokazati pozitivne učinke izvajanja Re-Commissioninga na rabo in stroške energije. Re-Commissioning pa se pri tem kot interdisciplinaren pristop ne osredotoča samo na tehnična vprašanja, ampak tudi na ekonomske, finančne, organizacijske in zakonodajne vidike obratovanja obstoječih energetskih sistemov, kot so sistemi centralnega ogrevanja, prezračevanja in klimatizacije (HVAC), nadzorni in električni sistemi ter sistemi komprimiranega zraka. Predvidene ukrepe lahko izvaja tako tehnično osebje stavbe v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki kot tudi samostojno tehnično osebje stavbe oz. zunanji strokovnjaki.

V projektu Re-Co, ki traja od 1. septembra 2011 do 31. maja 2014 in poteka v okviru programa Inteligentna energija ­ Evropa (IEE) Evropske komisije, sodeluje 10 partnerjev iz osmih evropskih držav. Slovenijo zastopa Center za energetsko učinkovitost Instituta »Jožef Stefan«.


Več informacij o projektu ter o pilotnih projektih, ki v Sloveniji potekata v Splošni bolnišnici Brežice in Bolnišnici Golnik ­ KOPA, ter Re-Commissioningu na splošno je dostopnih na spletni strani projekta RE-CO oz. pri vodji projekta Re-Co v Sloveniji Barbari Petelin Visočnik (barbara.visocnik@ijs.si).
 
© 2012 - 2021 Portal Energetika