Novica

S trajnostno energijo do gospodarske rasti

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Na Brdu pri Kranju je potekal strokovni forum Energetika in okolje 2015 na temo "Do gospodarske rasti s trajnostno energijo." Zaključki so pokazali, da je mogoče z oblikovanjem trajnostno naravnane energetike doseči učinkovito rabo energije, rast družbenega bruto proizvoda in več delovnih mest, ki temeljijo na uporabi domačega znanja in domačih virov. Po besedah odločevalcev bo Slovenija pri dolgoročnem razvoju energetskega sektorja upoštevala vsa načela trajnosti v obliki zanesljivosti oskrbe, okoljske sprejemljivosti in konkurenčnosti.

Foto: Prosperia

Na strokovnem forumu v organizaciji agencije Prosperia so se srečali strokovnjaki energetskih družb, energetiki, okoljski strokovnjaki in odločevalci, ki se posvečajo ključnim priložnostim obnovljivih virov energije in trajnostne energetske prihodnosti.

Ana Vidmar (Ministrstvo za okolje in prostor) je predstavila Uredbo 347/2013/EU o smernicah za vseevropsko energetsko infrastrukturo, katere namen je pospešiti izvajanje in poenostavitev postopkov za pridobitev dovoljenj za projekte s statusom skupnega interesa (Project of Common Interest - PCI) ter Priročnik o procesih dovoljevanja za PCI projekte, ki pojasjnuje sistematičen prikaz vseh korakov, ki jih mora predlagatelj posameznega energetskega PCI projekta zagotoviti.

 
Dr. Peter Novak (Energotech) je dejal, da bo za prehod na nizkoogljično družbo z uporabo nizkoogljičnih tehnologij potrebno opustiti stare tehnologije iz zastarelih poslovnih modelov, ki temeljijo na uporabi fosilnih goriv in do leta 2050 zamenjati vsa fosilna goriva z obnovljivimi viri.


Željko Purgar
(CO NOT) je predstavil rezultate demonstracijskega projekta električne mobilnosti, ki je dokazal, da so električni avtomobili za 75 % energetsko učinkovitejši od klasičnih osebnih vozil na fosilna goriva. Projekti elektromobilnosti imajo prihodnost, vendar jih je treba povezati s projekti iz obnovljivih virov, svoj pečat podpore pa jim morata dati tudi lokalna skupnost in država.

 

Dr. Štefan Merkač, vodja projekta Energetski preobrat iz avstrijske Koroške, je predstavil načrt avstrijske Koroške za neodvisnost od fosilne in jedrske energije. V načrtu so do leta 2025 predvideli preko 100 konkretnih ukrepov za zmanjšanje porabe energije, ki bodo preko rabe obnovljivih virov energije in varčevanja z energijo prinesli 4000 novih delovnih mest.

 

Dejan Šošter (Borzen) je predstavil spletni portal Trajnostna energija, ki na preprost in pregleden način na enem mestu uporabnikom ponuja strokovne informacije in primere dobre prakse za učinkovitejšo rabo energije in nadgrajuje znanja o rabi obnovljivih virov energije.


Miha Valentinčič (Geoenergo) je poudaril, da je petišovski plin vstopnica Slovenije do večje energetske neodvisnosti. Postopek hidravlične stimulacije peščenjakovi na območju Murske depresije ne smemo enačiti s hidravličnim lomljenjem skrilavcev velikega obsega (t.i. fracking). Iz dveh novih vrtin Pg-10 in Pg-11a bi lahko pokrili okrog 10 % potreb države po oskrbi z zemeljskim plinom.

 

Danijel Levičar (Ministrstvo za infrastrukturo) je predstavil smernice nastajajočega Energetskega koncepta Slovenije (EKS) do leta 2055, ki bo podal ključne cilje nacionalne energetske politike, ki so delno že določeni tudi z evropsko zakonodajo in zavezami. Uresničitev teh ciljev bo temeljilo na izpolnitvi vseh ključnih meril - okoljski sprejemljivosti, zanesljivosti oskrbe in zagotavljanja konkurenčnosti. »Energetika skupaj s preostalo infrastrukturo, naravnimi viri, akumuliranim znanjem in ljudmi stoji v temelju vsake zdrave družbe in gospodarstva. Če želimo imeti delo, dobre plače in primerno kakovost bivanja, je treba tudi v energetiki sprejemati odločitve, ki bodo učinkovale v smeri razvoja gospodarstva in celotne družbe. Zmanjšanje energetske odvisnosti in nadomeščanje fosilnih virov z alternativnimi viri je lahko cilj, ki nam izboljša parametre zanesljivosti oskrbe, zmanjša izpuste TGP in zagotovi večjo energetsko učinkovitost "

Forum se je zaključil z okroglo mizo »Koncept trajnostne prihodnosti za slovensko energetiko”, na kateri so sodelujoči predstavili svoje poglede na izzive, ki jih prinaša proces oblikovanja novega energetskega koncepta Slovenije. Razpravljalci so se strinjali, da je za prehod v nizkoogljično družbo pomembna trajnostna usmeritev celotne družbe, ki zahteva interdisciplnarno sodelovanje ožje strokovne javnosti in konsenz širše družbene javnosti.

 

Vir: Prosperia


© 2012 - 2024 Portal Energetika