Novica

Samodejna zaustavitev jedrske elektrarne v Krškem

⇒ Energetika ⇒ Splošno

V ponedeljek 25. februarja 2013 ob 11.36 uri se je zaradi znižanega tlaka v uparjalniku samodejno zaustavila Nuklearna elektrarna Krško. Vzrok zaustavitve je okvara ventila na glavnem parovodu. Negativnih vplivov na okolje ni bilo. Zaradi potrebe po ohladitvi elektrarne, bo le-ta izven obratovanja predvidoma teden dni. Dnevno bo potrebno iz tujine nadomestiti potrebe za približno 15 MWh električne energije.

Nuklearna elektrarna Krško

V ponedeljek, 25. februarja 2013 ob 11.36 je ob stabilnem obratovanju Nuklearne elektrarne Krško (NEK) prišlo do proženja oz. samodejnega zapiranja enega izmed od ključnih ventilov na sekundarni strani elektrarne in s tem do samodejne zaustavitve elektrarne.

 

"Vsi varnostni sistemi so pravilno delovali, osebje elektrarne je ustrezno ukrepalo," je v sporočilu za javnost zapisal direktor za obvladovanje izrednega dogodka na upravi za jedrsko varnost Andrej Stritar.

Iz službe za odnose z javnostmi NEK so sporočili, da vplivov na okolje ali drugih negativnih vplivov ni bilo.

 

Po sistematičnem preverjanju vzroka zaustavitve, so ekipe NEK ugotovile, da je bil vzrok zaustavitve elektrarne mehanska poškodba izolacijskega ventila glavne pare v sekundarnem delu elektrarne.  Podobno napako so v NEK-u odpravljali leta 1997.


Odprava okvare zahteva ohladitev elektrarne in vzpostavitev pogojev za korektivne akcije na ventilu. V času popravil ventila pa se bodo lotili še nekaterih delovnih nalog in manjših popravil strojne ter elektro opreme. Elektrarna bo izven obratovanja predvidoma teden dni.

Zaradi ustavitve bo prišlo do izpada 15 MWh električne energije, kar znaša od 35 do 40 odstotkov slovenske dnevne proizvodnje. Gen Energija, ki upravlja NEK, bo izpad nadomestila z nakupom elektrike v tujini. "Zaradi izpada oskrba Slovenije ni ogrožena, saj je zaradi obilnih zimskih padavin na trgu dovolj presežkov električne energije", je dejal predsednik uprave NEK-a Stane Rožman.


© 2012 - 2024 Portal Energetika