Novica

Podeljena koncesija za izvajanje GJS sistemskega operaterja prenosa električne energije

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na današnji 98. redni seji podelila koncesijo za izvajanje gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja prenosa električne energije družbi ELES.

Vlada RS je na današnji seji izdala odločbo, s katero je podelila koncesijo za izvajanje gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja prenosa električne energije družbi ELES, sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja, d.o.o., za dobo 50 let. Vlada je za podpis koncesijske pogodbe pooblastila ministra za infrastrukturo Petra Gašperšiča, pristojnega za energijo.

Družba ELES, sistemski operater prenosa elektroenergetskega omrežja, d.o.o., je javno podjetje v 100 % lasti Republike Slovenije in je že do sedaj opravljala gospodarsko javno službo sistemskega operaterja prenosa električne energije.
    
Za ureditev koncesijskega razmerja mora koncedent po izbiri koncesionarja z njim skleniti še koncesijsko pogodbo. Z njo bosta Republika Slovenija kot koncedent in družba ELES, d.o.o. kot koncesionar uredila vsa medsebojna razmerja v skladu z Energetskim zakonom in koncesijskim aktom, t.j. Uredbo o podelitvi koncesije in načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja prenosa električne energije.

Vir: MzI


© 2012 - 2023 Portal Energetika