Novica

Sekcija EZS za izmenjavo podatkov na energetskem trgu

Z ustanovitvenim sestankom je 2. decembra 2010 na Energetski zbornici Slovenije (EZS) v Ljubljani pričela delovati sekcija za Izmenjavo Podatkov na Energetskem Trgu (IPET). Njeni cilji so doseči učinkovito izmenjavo podatkov na slovenskem trgu s pripravo smernic in modelov, ki temeljijo na razpoložljivih odprtih standardih in standardizirani metodologiji za modeliranje poslovnih procesov izmenjave podatkov. Ministrstvo za gospodarstvo preko svojega predstavnika iz Direktorata za energijo spremlja delovanje sekcije IPET ter podpira njeno poslanstvo.

 

Sekcijo IPET so jo s podpisom pogodbe ustanovili aktivni člani: Borzen, d.o.o., Elektro Celje, d.d., Elektro Gorenjska, d.d., Elektro Ljubljana, d.d., Elektro Maribor, d.d., Elektro Primorska, d.d., Elektro Slovenija, d.o.o., Javna agencija RS za energijo in SODO, d.o.o., ter opazovalec Informatika d.d.

 

Cilji delovanja sekcije so: določiti ključne podatke, nosilce in skrbnike podatkov, podatkovne tokove, opis procesov ter razvoj novega slovenskega standarda, ki bo omogočil poenotenje pristopov v informatizaciji procesov izmenjave podatkov med vsemi udeleženci na trgu na podlagi učinkovitega in standardiziranega modela. Skupina pri svojem delu uporablja razpoložljive odprte standarde in standardizirane metodologije za modeliranje poslovnih procesov.

 

Zaradi potrebe po učinkoviti izmenjavi podatkov na energetskem trgu postajajo vedno bolj aktualna vprašanja glede razvoja informacijske infrastrukture, ki bi omogočila nemoteno poslovanje vseh udeležencev trga. Sekcija IPET je bila ustanovljena na podlagi različnih pobud in na podlagi začetnega dela leta 2009 ustanovljene delovne skupine za Učinkovito Izmenjavo Podatkov na Trgu z Električno Energijo (delovna skupina UIPTEE). V dosedanjem delu je bilo navezano tudi sodelovanje z Evropskim forumom za izmenjavo poslovnih podatkov na področju energetike (European forum for energy Business Information eXchange – ebIX), ki razvija in standardizira procese elektronske izmenjave podatkov na energetskem trgu in pri svojem delu upošteva usmeritve Evropske unije. Rezultat tega sodelovanja je tudi izvedba seminarja s predstavniki foruma ebIX in gostovanje strokovnjakov ebIX na posvetovanju informatikov energetikov Slovenije PIES 2010.

 

Skupina UIPTEE je v svojem dosedanjem delu preverila možnost uporabe modelov vlog ebIX na trgu z energijo, kot izhodišča za modeliranje procesov v Sloveniji, identificirala odstopanja ter podatkovne tokove med posameznimi vlogami. Eden izmed pomembnih ciljev sekcije IPET je tudi včlanitev sekcije v organizacijo ebIX. Cilji te včlanitve so predvsem izmenjava informacij in izkušenj, uporaba standardiziranih modelov procesov izmenjave podatkov in metodologij, analiza primerov dobre prakse, razvoj, optimizacija in standardizacija uporabe elektronske izmenjave podatkov v energetiki.

 

Da bi celovito in trajno odpravili težave in izboljšali učinkovitost izmenjave podatkov, sta potrebna strateški pristop in ustrezna vizija reševanja na nacionalnem nivoju. Temu sledijo tudi glavni cilji sekcije IPET, saj želi s svojim delom prispevati prav k pravilni strateški usmeritvi udeležencev trga za celovito reševanje problemov in dolgoročno zagotovitev uspešnega, učinkovitega in preglednega delovanja trga z električno energijo.


© 2012 - 2023 Portal Energetika