Novica

Sestanek delovne skupine Vlade RS za sanacijo posledic ledene ujme

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Včeraj se je na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor prvič sešla Delovna skupina Vlade RS za sanacijo posledic ledene ujme 2014, ki jo vodi minister Samo Omerzel. Na njej so se ministri - Omerzel, Jakič, Židan in Čufer, generalna sekretarka vlade Šarabonova, ter ostali člani skupine seznanili z zadnjim poročilom o oceni škode na področju železniške, cestne, žičniške in energetske infrastrukture ter na kmetijskih in gozdarskih površinah.

Zaradi nastale škode bo delovna skupina v zelo kratkem času za odločanje na vladi in v državnem zboru pripravila predlog interventnega zakona, ki bo prvenstveno poenostavil postopke za hitrejšo vzpostavitev gospodarske infrastrukture ter stanovanjskih in kmetijskih objektov. Velik del bo namenjen tudi zagotavljanju sredstev za sanacijo posledic in nadzoru namenske porabe le-teh.


Ledena ujma, ki je prizadela dobršen del Slovenije, predstavlja naravno katastrofo, kot je še v Sloveniji nismo izkusili. Gre za velik udarec zlasti energetski in transportni infrastrukturi, vendar po zadnjih okrevanjih sodeč, na srečo ne bo usoden. Na področju železnic ocenjujemo za 35 milijonov EUR škode, na področju elektro infrastrukture že čez 60 milijonov EUR, na področju cest pa okrog 9 milijonov EUR. Prav tako je ogromna škoda nastala na gozdnih in kmetijskih površinah. Delovna skupina bo zato morala poleg priprave interventnega zakona in ocene škode pospešeno pripraviti predlog ukrepov po ministrstvih z namenom, da se čim prej vzpostavi normalizacija stanja v Sloveniji. Člani delovne skupine se bodo redno sestajali najmanj enkrat tedensko ter sproti o vsem obveščali javnost.

 

Minister za infrastrukturo in prostor ter vodja delovne skupine Samo Omerzel je ob tej priložnosti komentiral tudi zahtevo največje opozicijske stranke SDS za sklic izredne seje o ukrepih po vremenski ujmi: »Pravzaprav ne razumem, zakaj SDS zahteva izredno sejo o tem, saj se vse, kar v tem sklicu zahteva, tudi že izvaja. Kot rečeno je vlada ustanovila operativno delovno skupino z namenom, da pospeši pripravo ukrepov za sanacijo posledic ujme. V pripravi je že predlog interventnega zakona, ki ga zahtevajo tudi v SDS, še več, naj bi ga celo že pripravili, čeprav z njim do sedaj niso seznanili nikogar od članov vlade. Narejena je prva krovna ocena škode, v pripravi so konkretni ukrepi za obnovo. Večino sredstev bomo krili iz pozavarovanj ter se dogovorili za ugodnejše kreditiranje s predstavniki EIB, kar ocenjujejo kot smiselno tudi v SDS. V danih okoliščinah apeliram na vse politične stranke, da pustijo ob strani politične igrice in prihajajoče kampanje, ter naj se s skupnimi močmi raje osredotočimo na vsebino in zavezo, kako čim hitreje in čim bolje pomagati ljudem.«


© 2012 - 2023 Portal Energetika