Novica

Širitev mreže ENSVET in projekt zmanjševanja energetske revščine v Sloveniji

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Energetski svetovalci mreže ENSVET so v okviru projekta Ministrstva za infrastrukturo, ki ga je financiralo sedanje Ministrstvo za okolje in prostor, v sodelovanju z Eko skladom, Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter z društvom Focus oplemenitili že obstoječa evropska projekta za zmanjševanje energetske revščine ACHIVE in REACH.

Nastavek za pipo (Foto:Focus)

V letu 2015 je bilo izvedeno širjenje mreže svetovalcev projekta ENSVET. Usposabljanje novih energetskih svetovalcev za delo v mreži ENSVET je bilo že v letu 2013 prepoznano kot ena od prioritetnih nalog za dejavnost ENSVET. Takšen izobraževalni projekt je omogočil dolgo pričakovano kadrovsko dopolnitev v vrstah energetskih svetovalcev, na podlagi katere se bo nacionalna svetovalna mreža lahko širila po za sedaj še nekoliko manj pokritih lokacijah oziroma lokalnih skupnostih v Sloveniji. Izvajalec usposabljanja, Gradbeni inštitut ZRMK iz Ljubljane je pripravil program usposabljanja energetskih svetovalcev ENSVET, za pridobitev potrebnih znanj za delo v svetovalni mreži, ki je potekalo po programu januarja 2015.

Po uspešno zaključenem usposabljanju na tečaju so posamezniki pridobili naziv »energetski svetovalec – pripravnik«. S tem se je pričelo 6 mesečno pripravniško obdobje za 30 novo usposobljenih svetovalcev, v katerem morajo tudi v praksi izkazati pridobljena svetovalna znanja in svetovalne tehnike za energetsko svetovanje.

V okviru projekta Varčujmo z energijo in vodo ter prihranimo denar bo v 300 socialno ogroženih gospodinjstvih izvedeno brezplačno energetsko svetovanje in nameščena enostavna oprema za zmanjšanje porabe energije. V letu 2014 je bilo izvedenih že 139 svetovanj, s katerimi je bilo v teh gospodinjstvih prihranjenih 115 MWh energije in 2.430 m3 vode. S tem je bilo socialno ogroženim prihranjenih 15.100 EUR pri stroških za energijo, za 45 t letno pa so se zmanjšale tudi emisije CO2. Glede na dobro  prakso projekta se bo ta nadaljeval tudi v letošnjem in prihodnjem letu.

Projekt poteka tako, da strokovni sodelavci na Centrih za socialno delo (CSD) prejemnikom denarnih socialnih pomoči, ki niso izredna denarna socialna pomoč, predstavijo brezplačno energetsko svetovanje na domu. Zainteresirani  so na CSD izpolnili prijavnico, ki so jo prejeli pri izvajalcu mreže ENSVET. Seznanili so jih, da bo vsako obiskano gospodinjstvo prejelo paket brezplačne opreme za zmanjševanje porabe energije in vode.

Energetska revščina se pojavi, ko si gospodinjstvo ni zmožno zagotoviti primerno toplega stanovanja (in drugih energetskih storitev – ogrevanja sanitarne vode, razsvetljave ipd.) po sprejemljivi ceni. Energetska revščina postaja vse bolj pereč problem pri nas in v svetu, saj rast cen energije močno prehiteva rast dohodkov prebivalstva. V Sloveniji si 2010 leta 6 % gospodinjstev ni moglo privoščiti primerno toplega stanovanja (SURS, 2012).

Energetski svetovalci mreže ENSVET, ki so izbrana gospodinjstva obiskali na domu, so posredovali članom gospodinjstva informacije in znanja o tem, kako se lahko zmanjša poraba ter strošek za energijo in vodo pri njih doma. Prejeli so tudi nekaj naprav za uporabo v paketu: tesnila za okna, tuš ročke, reducirne mrežice, varčne sijalke in podaljške za električno energijo s stikalom za izklop. Svetovalci so za izvedbo storitve uporabljali še merilnike moči, s katerimi so identificirali “energetskega potratneža” v stanovanju. V pol leta skupnega pilotnega projekta so doseženi letni prihranki v gospodinjstvih razvidni iz tabele.

Ocenjujemo, na podlagi projekta ACHIEVE, da je s posameznim obiskom gospodinjstvo v povprečju na letnem nivoju lahko prihranilo pri strošku za energijo in vodo do 108 EUR, zmanjšalo porabo do 830 kWh energije in do 320 kg emisij CO2 ter prihranilo 18 m3 vode. Skupno je projekt v letu 2014 omogočil 115 MWh prihrankov energije, 45 t emisij CO2, prihrankov 2.430 m3 vode, obenem pa so svetovalci EN SVET popisali tudi energetsko stanje stavbe za namene zbiranja podatkov za kohezijske sklade, ki bodo v prihodnjem letu omogočila sredstva za energetsko obnovo takšnih objektov.

Projekt je finančno podprlo Ministrstvo za okolje in prostor iz Podnebnega sklada in izpeljalo izobraževanje svetovalcev za delo s to skupino občanov in omogočilo nakup opreme, ki so jo svetovalci razdeljevali.

Dodatne informacije:


© 2012 - 2024 Portal Energetika