Novica

Sistemski operaterji Slovenije, Hrvaške ter Bosne in Hercegovine bodo zagotavljali skupno rezervo električne energije

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Danes je na sedežu družbe ELES, sistemskega operaterja prenosnega elektroenergetskega omrežja RS, v Ljubljani potekal slavnostni podpis Sporazuma o zagotavljanju skupne rezerve v regulacijskem bloku Slovenija-Hrvaška-Bosna in Hercegovina. Sporazum je rezultat trdega dela in plodnega sodelovanja sistemskih operaterjev omenjenih treh držav v zadnjem obdobju. V imenu Ministrstva za infrastrukturo in prostor je bil pri podpisu sporazuma prisoten državni sekretar mag. Bojan Kumer.

Skupna višina sredstev za nepovratne finančne spodbude znaša 50.000 EUR.

S pomočjo sporazuma bodo vse tri države podpisnice bolj optimalno in učinkovito izrabljale razpoložljive vire za pokrivanje potreb po aktiviranju rezerve moči v Bloku SHB, ki ga sicer vodi družba ELES. Vsi sodelujoči sistemski operaterji bodo lahko v lastni državi znižali potrebne količine zakupa rezerve moči in s tem izkoristili sinergijske učinke, ki jih omogoča konstruktivno sodelovanje v skupnem regulacijskem bloku, ki deluje tudi v združenju evropskih sistemskih operaterjev prenosnih omrežij (ENTSO-E).

Sporazum predstavlja dodano vrednost za vse tri sistemske operaterje prenosnih omrežij, sodelujoče v skupnem regulacijskem bloku. Tako bodo v bodoče sistemski operaterji prenosnega omrežja Slovenije – ELES, Hrvaške – Hrvatski operator prijenosnog sustava (HOPS) in Bosne in Hercegovine – Nezavisni operater sistema u BiH (NOS BiH) s pomočjo podpisanega sporazuma bolj optimalno in učinkovito izrabljali razpoložljive vire za pokrivanje potreb po aktiviranju rezerve moči v Bloku SHB. To je predvsem dobrodošlo v obdobju, ko se vsi evropski sistemski operaterji soočajo z nepredvidljivo proizvodnjo obnovljivih virov, ki zaradi svoje stohastične narave v obratovanja vnaša nova tveganja in otežuje zagotavljanje varnega ter zanesljivega obratovanja elektroenergetskih sistemov. Zahvaljujoč sklenitvi sporazuma bodo vsi trije podpisniki sporazuma v lastni državi znižali potrebne količine zakupa rezerve moči, oziroma teh količin ne bo potrebno povečevati, ko bodo v prihodnosti v obratovanje vključene večje proizvodne enote.

Po podpisu sporazuma si bodo sistemski operaterji v Bloku SHB pomagali tudi pri pokrivanju negativne terciarne rezerve, ki jo mora družba ELES aktivirati v primeru izpada ČHE Avče v črpalnem režimu, v primeru izpada večjih porabnikov (npr. TALUM) oziroma v primeru večjega presežka energije v elektroenergetskem sistemu.

 


»Za Slovenijo to pomeni ogromen korak naprej, saj v letu 2015 – s pričetkom obratovanja bloka 6 v TEŠ – in vseh nadaljnjih letih, ne bo potrebno povečati obsega rezerve moči in zakupiti dodatne terciarne rezerve,« je ob podpisu sporazuma poudaril Aleksander Mervar, direktor družbe ELES. Povedal je še, da so pri pripravi sporazuma izhajali iz obstoječih mednarodnih pravil obratovanja in hkrati smiselno upoštevali bodoče spremembe, ki bodo uveljavljene s kodeksi omrežja za področje regulacije frekvence in rezerv. "S tem smo dodobra izkoristili možnost povezovanja in sodelovanja manjših sistemskih operaterjev z relativno velikimi proizvodnimi enotami«, je v zaključku dodal direktor slovenskega sistemskega operaterja prenosnega omrežja g. Mervar.

Vir: ELES

 


© 2012 - 2024 Portal Energetika