Novica

Sklep o določitvi družbe Plinovodi, d.o.o. za zavezanca za obvezno organiziranje varovanja

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Ministrstvo za infrastrukturo je kot pristojni organ za področje energije, skladno z Uredbo o obveznem organiziranju varovanja, predlagalo določitev družbe Plinovodi, Družba za upravljanje s prenosnim sistemom, d.o.o., kot zavezanca za obvezno organiziranje varovanja.

69. člen Zakona o zasebnem varovanju navaja, da morajo organizirati varovanje družbe, ki upravljajo zmogljivosti, sisteme ali njihove dele, ki so bistveni za vzdrževanje ključnih družbenih funkcij, zdravja, varnosti, zaščite, gospodarske in družbene blaginje ljudi ter katerih okvara ali uničenje bi imela resne posledice na nacionalno varnost Republike Slovenije zaradi nezmožnosti vzdrževanja teh funkcij.
 
Družba Plinovodi d.o.o. je dolžna organizirati varovanje, ker izvaja dejavnost obvezne državne gospodarske javne službe operaterja prenosnega sistema zemeljskega plina na območju Republike Slovenije. Družba Plinovodi d.o.o. zagotavlja varno, učinkovito in zanesljivo vodenje, obratovanje in vzdrževanje prenosnega sistema zemeljskega plina. Družba ima v lasti in upravlja slovenski prenosni sistem, katerega dolžina plinovodov je 1174 km in vključuje 203 merilno-regulacijske postaje, 44 merilnih postaj, 7 reducirnih postaj in 2 kompresorski postaji. Prenosni sistem je povezan s prenosnimi sistemi Avstrije, Italije in Hrvaške ter napaja distribucijske sisteme zemeljskega plina v 82 slovenskih občinah. Družba Plinovodi d.o.o. z opravljanjem svoje dejavnosti omogoča dostop do prenosnega sistema zemeljskega plina svojim uporabnikom, ki so operaterji distribucijskih sistemov, operaterji zaprtih distribucijskih sistemov ali končni industrijski uporabniki. Skupna prenesena količina zemeljskega plina je v letu 2018 znašala 13,2 TWh.

Družba Plinovodi, d.o.o., mora organizirati varovanje ter pripraviti in potrditi načrt varovanja v 12 mesecih od dneva sprejetja tega sklepa in o tem, v 15 dneh od potrditve načrta varovanja, obvestiti Ministrstvo za infrastrukturo in Ministrstvo za notranje zadeve.

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika