Novica

Sklep o izvedbi DPN za daljnovod 2x110 kV RTP Ravne–RTP Mežica

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Vlada RS je na današnji 55. redni seji sprejela Sklep o izvedbi državnega prostorskega načrtovanja za daljnovod 2x110 kV RTP Ravne–RTP Mežica. Območje prostorskih ureditev poteka preko območja občin Ravne na Koroškem, Prevalje in Mežica.

Državno prostorsko načrtovanje za daljnovod 2 x 110 kV RTP Ravne–RTP Mežica se v skladu s tem sklepom izvede kot združen postopek načrtovanja in dovoljevanja na podlagi 84. do 88. člena in 93. do 104. člena Zakona o urejanju prostora.

Z gradnjo novega daljnovoda bodo odpravljeni številni problemi na področju kakovostne in nemotene oskrbe tega območja z električno energijo, saj bo zgrajen zanesljiv in varen daljnovod, ki bo imel najmanjše možne vplive na okolje in na obstoječo infrastrukturo.

Predvidene prostorske ureditve obsegajo izgradnjo dvosistemskega daljnovoda 110 kV  RTP  Ravne–RTP Mežica, vključno z novo RTP Mežica. Celotna trasa načrtovanega daljnovoda znaša približno 8,5 km.

Vir: MOP


© 2012 - 2022 Portal Energetika