Novica

Sklep o izvedbi načrtovanja za DV 2x 110 kV Brestanica–Hudo

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Vlada je na 104. redni seji sprejela Sklep o izvedbi državnega prostorskega načrtovanja v združenem postopku načrtovanja in dovoljevanja za daljnovod (DV) 2x 110 kV Brestanica–Hudo, odsek Brestanica–Družinska vas. Sklep je pripravljen na podlagi pobude za pripravo državnega prostorskega načrta (DPN), ki jo je podalo Ministrstvo za infrastrukturo.

Cilj načrtovane ureditve je zagotoviti kakovostno in zanesljivo oskrbo Dolenjske in Bele krajine z električno energijo, saj obstoječi enosistemski 110 kV daljnovod Brestanica–Hudo tega ne omogoča. Omenjeno območje ima tudi nezanesljivo rezervno napajanje v primeru izpada daljnovoda 2 x 110 kV Krško–Hudo. 

Prostorske ureditve se nahajajo na območju občin Krško, Škocjan in Šmarješke Toplice.

Načrtovane prostorske ureditve se bodo izvedle na način, da se bo na prvem odseku med Brestanico in Družinsko vasjo izvedla rušitev obstoječega enosistemskega 110 kV daljnovoda in zgradil nov dvosistemski 2 x 110 kV daljnovod. Ureditev zajema rekonstrukcijo navedenega odseka obstoječega daljnovoda v skupni dolžini približno 25 km, odstranitev obstoječega daljnovoda na tem odseku in spremljajoče ureditve, kot so dostopne poti in ureditve, ki jih bodo izhajale iz priporočil okoljskega poročila.

Z rekonstrukcijo daljnovoda se bo nadgradil obstoječi enosistemski v dvosistemski 110 kV daljnovod, s čimer se bo povečala njegova prenosna zmogljivost, zanesljivost in varnost.

Vir: MOP


© 2012 - 2023 Portal Energetika