Novica

Sklep o načinu umeščanja hidroelektrarn na srednji Savi v prostor

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Vlada RS je včeraj na redni seji sprejela Sklep o načinu umeščanja hidroelektrarn na srednji Savi v prostor.

Hidroelektrarne na srednji Savi bodo proizvajale električno energijo iz obnovljivega vira. Povezava hidroelektrarn na zgornji, srednji in spodnji Savi v sklenjeno verigo bo omogočala sinergijski učinek in povečala energetsko ter gospodarsko učinkovitost. Izgradnja hidroelektrarn bo pozitivno vplivala na regionalni in lokalni razvoj, na povečanje delovnih mest v regiji, večjo varnost okolja, izboljšanje prometne in komunalne infrastrukture, razširitev energetskega omrežja, nova območja za rekreacijske in športne dejavnosti. Dodatni razlog za načrtovanje hidroelektrarn je povečana zaščita pred škodljivim delovanjem poplavnih voda, izboljšana oskrba z vodo, večji nadzor kvalitete in kvantitete vode ter s tem podtalnice.


Sklep, ki ga je sprejela Vlada RS določa, da bodo hidroelektrarne na območju celotne srednje Save, določenem z Uredbo o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije na delu vodnega telesa reke Save od Ježice do Suhadola, v prostor umeščene z dvema državnima prostorskima načrtoma: z državnim prostorskim načrtom za hidroelektrarno Suhadol, hidroelektrarno Trbovlje in hidroelektrarno Renke ter z državnim prostorskim načrtom za hidroelektrarne na ljubljanskem in litijskem odseku reke Save.


Poleg tega Vlada RS s tem sklepom nalaga vsem pristojnim ministrstvom in njihovim strokovnim službam, ki sodelujejo pri pripravi državnih prostorskih načrtov za umeščanje hidroelektrarn na območju srednje Save v prostor, da gradiva obravnavajo prednostno in nemudoma aktivno pristopijo k iskanju optimalnih rešitev.


© 2012 - 2024 Portal Energetika