Novica

Sklep o pripravi DPN za daljnovod 2 x 110 kV RTP Kočevje–RTP Črnomelj

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Vlada RS je na današnji seji sprejela Sklep o pripravi državnega prostorskega načrta (DPN) za daljnovod 2 x 110 kV RTP Kočevje–RTP Črnomelj, ki se objavi na spletnih straneh Ministrstva za infrastrukturo in prostor.

Predmet državnega prostorskega načrta za navedeni daljnovod so prostorske ureditve na območju načrtovane trase, ki poteka od Kočevja, kjer se vključi v obstoječi RTP Kočevje, do Črnomlja, kjer se  vključi v obstoječo RTP Črnomelj. Dolžina načrtovanega daljnovoda je od 31,6 km do 38,8 km, odvisno od variante, poteka pa prek oskrbovanih območij Elektra Ljubljana d.d..


Načrtovani daljnovod je dvosistemski daljnovod nazivne napetosti 2 x 110 kV in se izvede kot nadzemni vod.


Vlada je imenovala tudi delovno skupino za pripravo tega DPN. Sestavljajo jo:
• Barbara Perovič, višja svetovalka I, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za prostor – predstavnica koordinatorja priprave državnega prostorskega načrta
• Mateja Klinar, sekretarka, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za energijo – predstavnica pobudnika priprave državnega prostorskega načrta
• Darija Rus Jamnik, Elektro Ljubljana d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana (investitor) – predstavnica investitorja.


© 2012 - 2021 Portal Energetika