Novica

Sklep o pripravi DPN za prenosni plinovod R51B TE-TOL–Fužine/Vevče

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Vlada RS je na današnji seji sprejela Sklep o pripravi državnega prostorskega načrta (DPN) za prenosni plinovod R51B TE-TOL–Fužine/Vevče, ki se objavi na spletnih straneh Ministrstva za infrastrukturo in prostor.

Predmet DPN so prostorske ureditve na območju načrtovane trase prenosnega plinovoda, ki poteka od priključka na merilno regulacijsko postajo TE-TOL do merilno regulacijske postaje Vevče, kjer se naveže na obstoječi plinovodni objekt. Načrtuje se prenosni plinovod premera do vključno DN 300 mm in tlačne stopnje največ 30 barov v skupni dolžini približno 4,2 km.

Območje prostorske ureditve poteka na območju Mestne občine Ljubljana.


Z načrtovanjem in izgradnjo prenosnega plinovoda R51B TE-TOL–Fužine/Vevče se zasledujejo in udejanjajo razvojni cilji iz Strategije prostorskega razvoja Slovenije, ki se nanašajo na razvoj energetske infrastrukture.


Vlada je v nadaljevanju sprejela tudi sklep o imenovanju delovne skupine za pripravo DPN za prenosni plinovod R51B TE-TOL–Fužine/Vevče. Sestavljajo jo naslednji člani:

  • Barbara Bukovac, višja svetovalka I, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za prostor – predstavnica koordinatorja priprave DPN,
  • Mateja Klinar, sekretarka, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za energijo – predstavnica pobudnika priprave DPN in
  • Nika Janša, PLINOVODI d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11b, Ljubljana – predstavnica investitorja.

© 2012 - 2021 Portal Energetika