Novica

Sklep o pripravi DPN za vetrno elektrarno Ojstrica

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Vlada RS je na današnji 171. redni seji sprejela Sklep o pripravi državnega prostorskega načrta (DPN) za vetrno elektrarno Ojstrica.

Cilj izgradnje vetrne elektrarne je prispevati k povečanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov, v skladu z načeli energetske politike in energetskim zakonom, strategijo prostorskega razvoja, Akcijskim načrtom za obnovljive vire energije za obdobje 2010 – 2020 in usmeritvami za pripravo Energetskega koncepta Slovenije.

Polje vetrnih elektrarn Ojstrica bo obsegalo tri vetrnice s spremljajočo infrastrukturo (dostopne ceste in  kablovodi). Vsak agregat bo imel nazivno moč do 3,5 MW. Območje prostorske ureditve se v celoti nahaja na območju občine Dravograd, na slemenu med Morijevim vrhom in vrhom Košenjaka.

Vetrni agregati bodo med seboj povezani z 20 kV kablovodom in priključeni na srednje napetostne 20  kV  zbiralnice v  RTP 110/20 kV  Dravograd. Nameščene bodo vetrne turbine nove generacije, tehnološko izpopolnjene, tako glede okoljskih vplivov, kot glede izkoristka.

Investitor priprave DPN je družba Dravske elektrarne Maribor d.o.o..

Vir: MOP


© 2012 - 2024 Portal Energetika