Novica

Sklep o pripravi DPN za vetrno elektrarno Zajčica

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Vlada RS je na današnji 171. redni seji sprejela Sklep o pripravi državnega prostorskega načrta (DPN) za vetrno elektrarno Zajčica.

Cilj izgradnje vetrne elektrarne je prispevati k povečanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov, v skladu z načeli energetske politike in energetskim zakonom, strategijo prostorskega razvoja, Akcijskim načrtom za obnovljive vire energije za obdobje 2010 – 2020 in usmeritvami za pripravo Energetskega koncepta Slovenije.

Polje vetrne elektrarne Zajčica bo obsegalo do 9 vetrnic skupne instalirane moči do 30 MW in spremljajočo infrastrukturo. Območje prostorske ureditve se v celoti nahaja v občini Divača na slemenih hribov Zajčica, Na Gavgah in Strmec v smeri severozahod - jugovzhod in sicer v dveh vzporednih vrstah.

Posamezne vetrne elektrarne bodo povezane z 20 kV kablovodom v skupino do 3 vetrne elektrarne. Nameščene bodo najnovejše vetrne elektrarne, ki so tehnološko izpopolnjene, tako glede okoljskih vplivov, kot glede  izkoristka.

Investitor priprave DPN je družba Amicus d.o.o..

Vir: MOP


© 2012 - 2024 Portal Energetika