Novica

Sklep o pripravi državnega prostorskega načrta za rekonstrukcijo prenosnih plinovodov M3, M3B, R31A, R32 in R34

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Vlada RS je na današnji redni seji sprejela 1) Sklep o pripravi državnega prostorskega načrta za rekonstrukcijo prenosnih plinovodov M3, M3B, R31A, R32 in R34 ter 2) Sklep o razveljavitvi Sklepa o začetku priprave državnega prostorskega načrta za rekonstrukcijo obstoječih prenosnih plinovodov M3, M3B, R31A, R32 in R34, št. 35000-24/2010/3, ki ga je na svoji redni seji z dne 10. 6. 2010 sprejela Vlada RS.


Rekonstrukcija bo potekala na obstoječih prenosno-plinovodnih omrežjih v občinah Ajdovščina, Renče – Vogrsko, Šempeter – Vrtojba, Miren – Kostanjevica in Mestni občini Nova Gorica, in sicer:

  • M3 na odseku od kompresorske postaje Ajdovščina do mejne postaje Šempeter,
  • M3B na odseku od mejne postaje Šempeter do slovensko-italijanske meje,
  • R31A odcep za Keramix,
  • R32 odcep za Batuje,
  • R34 odcep za Ajdovščino.

Z rekonstrukcijo obstoječih plinovodnih objektov, za katere je treba pridobiti gradbeno dovoljenje, bodo spremenjene nekatere njihove tehnične značilnosti, prilagojene spremenjenim potrebam in izvedena dela, s katerim se spreminjajo njihovi konstrukcijski elementi. Cilj rekonstrukcije je zamenjati nekatere odseke obstoječega prenosnega plinovodnega omrežja s cevmi iste dimenzije, vendar večjo debeline stene cevi ter s tem ob enakih ali celo manjših omejitvah za okolje izpolniti pogoje za uskladitev obratovalnega tlaka plinovodnih objektov z obratovalnim tlakom sistemskega operaterja sosednjega italijanskega prenosnega plinovodnega omrežja.


© 2012 - 2022 Portal Energetika