Novica

Sklep o pripravi državnega prostorskega načrta za RTP Ravne s priključnim 220 kV daljnovodom

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Vlada RS je sprejela Sklep o pripravi državnega prostroskega načrta (DPN) za RTP Ravne s priključnim 220 kV daljnovodom in imenovala delovno skupino za pripravo tega DPN.

Območje prostorskih ureditev se nahaja na območju občin Ravne na Koroškem in Prevalje.

Vlada Republike Slovenije je danes na 91. redni seji sprejela Sklep o pripravi državnega prostorskega načrta za RTP (razdelilna transformatorska postaja) Ravne s priključnim 220 kV daljnovodom. Sklep je pripravljen na podlagi pobude Ministrstva za infrastrukturo.

DPN se pripravlja z namenom, da se zmanjša nihanja napetosti in izboljša kakovost električne energije v tem delu Slovenije ter zagotovi varno in zanesljivo obratovanje odjema na lokaciji podjetja Metal Ravne in tudi celotnega prenosnega omrežja na območju Koroške. Dolgoročno optimalna rešitev se kaže v izgradnji 220 kV stikališča s transformacijo 220/110 kV na lokaciji podjetja Metal Ravne. Stikališče se z daljnovodom 2 x 220 kV, dolžine ca 4 km, vključi v daljnovod 220 kV Podlog–Obersielach, ki poteka južno od Raven na Koroškem in Prevalj.

Delovno skupino za pripravo DPN sestavljajo: predstavnik Ministrstva za okolje in prostor (koordinator priprave DPN), predstavnik Ministrstva za infrastrukturo (pobudnik DPN) ter predstavnik investitorja (ELES d. o. o.).

Vir: MOP


© 2012 - 2024 Portal Energetika