Novica

Sklep o razdrtju koncesijske pogodbe za proizvodnjo električne energije v mali hidroelektrarni na vodotoku Savinja - Letuška struga

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Vlada RS je na današnji seji sprejela sklep o razdrtju koncesijske pogodbe, saj koncesionar Janez Krajnc s. p iz Šmartna ob Paki, koncesije ne izvaja. Koncesionar je Agencijo RS za okolje obvestil, da je koncesijo opustil, ker se je zaradi kasnejših ponovnih proučitev rentabilnosti izgradnje male hidroelektrarne izkazalo, da gre za neracionalno investicijo. Na podlagi navedenega je vlada izdala sklep o razdrtju koncesijske pogodbe.


© 2012 - 2022 Portal Energetika