Novica

Skupščina družbe Borzen, d. o. o.

⇒ Energetika ⇒ Upravljanje naložb

Vlada RS se je na današnji seji, kot ustanovitelj in edini družbenik v vlogi skupščine Borzen, d.o.o., seznanila s sprejetim Letnim poročilom družbe Borzen d.o.o. za leto 2015 z obrazloženim mnenjem nadzornega sveta.

Vlada je sprejela sklep, da se zaradi javno-finančnih razlogov bilančni dobiček, ki zajema ostanek čistega dobička poslovnega leta 2012 in 2013 in znaša 1.728.535,59 evrov nakaže ustanovitelju, preostali del v višini  281.516,83 evrov pa se razporedi v druge rezerve iz dobička družbe. Izplačilo se nakaže ustanovitelju do 30.6.2016.


Vlada je sprejela Akt o spremembah Akta o ustanovitvi družbe Borzen, d.o.o. in potrdila prečiščeno besedilo Akta o ustanovitvi družbe Borzen, d.o.o. Podelila je razrešnico direktorju za delo v poslovnem letu 2015 in članom nadzornega sveta za delo v letu 2015.


Vlada je v vlogi skupščine sprejela spremembo Akta o ustanovitvi družbe Borzen, d.o.o., v katerem se dosledno upošteva pristojnost ustanovitelja glede sprejema letnega poročila v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah.


Vir: MzI


© 2012 - 2022 Portal Energetika