Novica

Skupščina družbe Borzen, d.o.o.

⇒ Energetika ⇒ Upravljanje naložb

Vlada RS je na današnji seji sprejela o Akt o ustanovitvi družbe Borzen d.o.o..

Z današnjim dnem je vlada imenovala v nadzorni svet družbe, za mandatno dobo petih let, naslednje člane:

  • dr. Dejana Paravana,
  • Janeza Černeta in
  • Gorazda Ažmana.

Prav tako je vlada pooblastila za izjavljanje volje Republike Slovenije kot edine delničarke ali edine družbenice v gospodarskih družbah, Tanjo Šarabon, generalno sekretarko Vlade Republike Slovenije, da pred notarjem izvede skupščino družbe Borzen d. o. o., ter poskrbi za pripravo notarskega zapisnika tega sklepa v skladu z zahtevami Zakona o gospodarskih družbah..


Sklepi so sprejeti na podlagi 523. člena Zakona o gospodarskih družbah, v povezavi s 511. členom Energetskega zakona.


© 2012 - 2021 Portal Energetika