Novica

Skupščina družbe Borzen d.o.o.

⇒ Energetika ⇒ Upravljanje naložb

Vlada RS je na današnji seji kot ustanoviteljica in edina družbenica v vlogi skupščine, dala soglasje za najem kratkoročnega kredita v višini 12.000.000 EUR.

Na podlagi 511. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14) ter druge, četrte, pete in desete alineje prvega odstavka 15. člena Akta o ustanovitvi družbe Borzen, d. o. o., je Vlada Republike Slovenije kot ustanoviteljica in edina družbenica v vlogi skupščine Borzen, d. o. o., na  današnji 16. redni seji sprejela sklep, s katerim daje soglasje družbi za najem kratkoročnega kredita v višini 12.000.000 EUR.


Namen najema kratkoročnega okvirnega kredita je zagotovitev likvidnosti podporne sheme proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov in v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom v Republiki Sloveniji v letu 2015. Zaradi povečanega obsega izplačil podpor bi drugače nastopile likvidnostne težave zaradi zamika pri uveljavitvi dodatnih sistemskih virov.

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika