Novica

Skupščina družbe SODO, d.o.o.

⇒ Energetika ⇒ Upravljanje naložb

Vlada RS je na današnji redni seji sprejela sklep o povečanju kapitala družbe ter sprememebe in dopolnitve Akta o ustanovitvi družbe.

Vlada RS je na današnji seji sprejela sklep, da se na podlagi sklepa, št. 47607-19/2014/17, z dne 13.11.2014, poveča osnovni kapital družbe SODO d.o.o. iz 3.009.558 EUR na 6.009.558 EUR.


Ustrezno je bil sprejet tudi dopolnjen Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d.o.o..


Sklep Vlade

 

Vir: MZI


© 2012 - 2021 Portal Energetika