Novica

Skupščina RTH

⇒ Rudarstvo ⇒ Splošno

Vlada RS je danes na redni seji kot ustanovitelj in edini družbenik Rudnika Trbovlje – Hrastnik, d. o. o. v vlogi skupščine sprejela letno poročilo družbe RTH d. o. o., za leto 2009 in letno poročilo za skupino RTH, d. o. o. za leto 2009 z mnenjem revizorja.

Vlada je poslovodstvu in nadzornemu svetu podelila razrešnico za delo v poslovnem letu 2009 in za  pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2010 imenovala BDO EOS Revizija, d. o. o., Ljubljana.


© 2012 - 2024 Portal Energetika