Novica

Skupščina SODO

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Vlada RS je danes kot ustanovitelj in edini družbenik družbe SODO, d. o. o., sprejela Letno poročilo družbe SODO, d. o. o., za leto 2009 z mnenjem revizorja.

Vlada je sklenila, da se bilančni dobiček, ki po stanju na dan 31. 12. 2009 znaša 1.122.088,00 EUR, razporedi v druge rezerve iz dobička. Osnovni kapital družbe, ki po stanju na dan 31. 12. 2009 znaša 7.500,00 EUR, se poveča za 1.122.088,00 EUR s preoblikovanjem drugih rezerv iz dobička in po povečanju iz sredstev družbe znaša 1.129.588,00 EUR.


Vlada je sprejela Akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo SODO, sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o. in za revidiranje računovodskih izkazov družbe SODO, d. o. o., za poslovno leto 2010 imenovala revizijsko družbo AUDIT & CO, d. o. o., družba za revizijo in svetovanje, Lendavska ulica 18, 9000 Murska Sobota.


© 2012 - 2021 Portal Energetika