Novica

Skupščina SODO d.o.o.

⇒ Energetika ⇒ Upravljanje naložb

Vlada RS je na današnji seji kot ustanoviteljica in edina družbenica sprejela Letno poročilo družbe SODO d.o.o. za leto 2013.

Vlada je na današnji seji tudi odločila, da se iz bilančnega dobička iz leta 2013 v znesku 3.249.053 EUR ustanovitelju nakaže 1.000.000 EUR, za dokapitalizacijo družbe v višini 3.000.000 EUR pa zagotovi družba iz drugih rezerv bilančnega dobička.

Vlada je sprejela tudi Akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d.o.o. in sprejela Sklep o določitvi sejnin. Podeljena je bila tudi razrešnica direktorju za delo v poslovnem letu 2013 in članom nadzornega sveta v letu 2013.

Za revidiranje računovodskih izkazov družbe SODO d.o.o., za poslovno leto 2014 in za revidiranje vmesne bilance na dan 30. 09. 2014, je imenovala revizijsko družbo AUDIT & CO, d. o. o., družba za revizijo in svetovanje, Lendavska ulica 18, Murska Sobota.

Vir: MzI


© 2012 - 2024 Portal Energetika