Novica

Slovenija aktivna v projektu EnergyCity

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Cilj projekta EnergyCity je zmanjšati rabo energije v stavbah in zmanjšati emisije CO2 v mestih po celotni Srednji Evropi. Aktivnosti se nanašajo na izkoriščanje novih priložnosti za ocenjevanje energetske učinkovitosti večjih mestnih območjih, ki jih ponuja zračna termografija. Z meritvami, ki se bodo izvajale iz zraka in na površini se bo zbral širok nabor digitalnih podatkov za sedem partnerskih mest iz Srednje Evrope (Budimpešta, Praga, München, Bologna, Treviso, Ludwigsburg in Velenje), ki sodelujejo v projektu. Slovenijo v projektu zastopa energetska agencija KSSENA iz Velenja.

Letalo je opremljeno s posebno kamero za zbiranje termovizijskih slik površine, na katerih bodo razvidne različne temperature zgradb, tal in toplotnih virov pod površjem.

Eden od večjih izzivov s katerimi se danes soočajo evropske države je zmanjšanje emisij CO2, ki neposredno vplivajo na podnebne spremembe. Energetska učinkovitost stavb je eno od ključnih področij, kjer se lahko izvajajo ukrepi na enostaven in ekonomičen način.


Ključen cilj projekta EnergyCity je zmanjšati rabo energije in posledično emisije CO2 v mestih po celotni Srednji Evropi. Projekt EnergyCity želi podati uporabnikom prijazne metode in informacijske sisteme za spremljanje in prikaz emisij CO2 v mestnih jedrih. Podatki se v različnih obsegih zbirajo za analiziranje energetske učinkovitosti ter za izvajanje trajnostnih ukrepov zmanjšanja ogljikovih izpustov nastalih v mestnih območjih. Aktivnosti v okviru projekta EnergyCity se nanašajo na izkoriščanje novih priložnosti, ki jih ponuja zračna termografija, za ocenjevanje energetske učinkovitosti večjih mestnih območjih. Pod izrazom ''termografija'' naselja, četrti ali celotnega mesta se skriva obsežna zbirka slik pridobljenih s posebno toplotno kamero.

 

V projektni konzorcij so vključeni različni strokovnjaki več institucij iz celotne regije Srednje Evrope. Z meritvami, ki se bodo izvajale iz zraka in na površini se bo zbral širok nabor digitalnih podatkov za sedem partnerskih mest iz Srednje Evrope (Budimpešta, Praga, München, Bologna, Treviso, Ludwigsburg in Velenje). Iz Velenja je projektni partner energetska agencija KSSENA, katere glavne aktivnosti so usmerjene v pridobivanje podatkov, nudenje podpore pri izvajanju meritev ter implementacija in promocija projektnih rezultatov. Za izvedbo projektnih ciljev bo potrebno v vseh partnerskih mestih izvajati kampanje za dvig ozaveščenosti prebivalstva, usposobiti strokovnjake za ogljično kartiranje ter pripraviti načrte za energetsko neodvisnost.


Nad izbranimi mestnimi območji so se izvedli preleti s posebej prirejenim raziskovalnim letalom. Toplotne izgube se bodo evidentirale z uporabo najnovejše termovizijske tehnologije, ki natančno posname toplotno stanje področja. Za lažjo predstavo in primerjavo ekonomske upravičenosti ter različnih možnosti energetskih rešitev v projektnih mestih bo v okviru projekta razvito programsko orodje  “Multikriterijski prostorski podporni sistem za odločanje” ali angleško poimenovan imenovanega “Spatial Decision Support System” (SDSS).


Z letalom opremljenim s termovizijsko kamero se je preletelo v naprej določeno območje. Vsaka slika prikazuje le majhen del površine, približno 300 m dolgo in 250 m široko površino. Za celotno termovizijsko sliko območja je potrebno sestaviti več sto ali tisoč slik.
 
Termična slika se lahko pojavi, kot meglena črno-bela fotografija ali kot pisana psihedelična slika. Vendar pa ta slika ne prikazuje dejanskih temperatur površine. Pravzaprav termična kamera sploh ni občutljiva na vidno svetlobo kot so človeške oči, ampak zabeleži infrardeče sevanje, ki ga oddajajo vse površine. To pomeni, da vsak odtenek sive ali vsaka barva v termični sliki predstavlja fizične količine, ki se nanašajo na  temperaturo posnete površine. Obdelava tako pridobljenih termičnih podatkov je precej zapletena, saj zahteva veliko dodatnih informacij, kot so npr. vremenske razmere v času preleta, ter vzporedno s preletom izvajanje meritev temperature površine v nekaj izbranih točkah na testnem območju. Ti postopki so bistveni za kalibracijo slik in predstavitev dejanskih temperaturnih vrednosti.
 
Rezultat celotnega procesa je temperaturna karta na podlagi katere lahko pridobimo informacije o energetski učinkovitosti stavb. Še posebej natančno lahko identificiramo posamezne zgradbe, ki se prikažejo kot ''vroče'', ker so v večini primerov te manj pogoste in bolj razpršene kot ostale energetsko povprečno potratne zgradbe.
Podrobnejše informacije o projektu EnergyCity
© 2012 - 2024 Portal Energetika