Novica

Slovenija in Hrvaška potrdili revizijo programa odlaganja radioaktivnih odpadkov

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Slovenski in hrvaški pristojni minister Jernej Vrtovec in Tomislav Ćorić sta v Zagrebu vodila zasedanje meddržavne komisije za izvajanje pogodbe med vladama držav o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem v NE Krško. Strani sta potrdili reviziji programov razgradnje in odlaganja radioaktivnih odpadkov.

Foto: NEK

V Zagrebu je danes potekalo 14. zasedanje Meddržavne komisije za spremljanje izvajanja sporazuma med vladama Republike Hrvaške in Republike Slovenije o urejanju statusa in drugih pravnih razmerij, povezanih z naložbami, uporabo in razgradnjo Jedrske elektrarne Krško.

Na zasedanju so obravnavali poročilo o obratovanju elektrarne ter stanju zbranih sredstev, potrebnih za zagotovitev razgradnje elektrarne in odstranjevanje radioaktivnih odpadkov in izrabljenega jedrskega goriva.

Potrjena je bila tudi tretja revizija programa razgradnje jedrskih elektrarn Krško in tretja revizija programa odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega jedrskega goriva.

»Zelo sem zadovoljen, da sta državi po dolgem času vendarle izpolnili zavezo iz meddržavnega sporazuma in potrdili tretjo revizijo programov razgradnje NEK in odlaganja radioaktivnih odpadkov. Potrjena programa sta ključna za ohranjanje odličnega in varnega obratovanja NEK. Za doseženo se sodelujočim iskreno zahvaljujem«, je po srečanju dejal slovenski minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec.

Hrvaški minister dr. Tomislav Ćorić je z zadovoljstvom ocenil delo komisije in se strinjal, da je potrditev revizije programa izredno pomembna za obe državi.

V skladu s slovenskimi predpisi je Vlada RS sprejela Sklep o soglasju in tako izpolnila pravnoformalne pogoje za potrditev tretje revizije obeh programov. Revizijo je potrdil tudi hrvaški sabor.

Naslednje zasedanje Meddržavne komisije je predvideno v prvi polovici leta 2021 v Sloveniji.

Povezani dokumenti:

Vir: MZI, STA


© 2012 - 2024 Portal Energetika