Novica

Slovenija potrebuje dolgoročno energetsko strategijo do leta 2050

Minister za infrastrukturo in prostor Samo Omerzel se je udeležil predavanja prof. Davida MacKaya v državnem svetu in ob tej priložnosti poudaril, da je Slovenija geostrateško vpeta v prostor Srednje Evrope tako na prometnem kot na energetskem področju.

Slovenija potrebuje dolgoročno energetsko strategijo in še bolj učinkovito implementacijo začrtanih ukrepov. Zavedati se je treba, da so investicijski cikli za energetsko infrastrukturo precej dolgi. Tako moramo gledati celoten industrijski cikel vlaganj in naš koncept nas mora pripeljati vsaj do leta 2050. Gre za dolgoročne cilje, ki jih moramo začeti realizirati kmalu, da bomo imeli od njih koristi že pred 2050. Cilj je brez dvoma ambiciozen in se glasi: brezogljična družba.


Da je to stvar vsakega posameznika, ne le peščice strokovnjakov na ministrstvu, pa je ključno za razumevanje tega pristopa, o katerem govori tudi MacKayeva zadnja knjiga "Sustainable Energy – Without the Hot Air", ki se že prevaja v slovenščino.

Pravzaprav ima Slovenija kar dva milijona energetikov, ki morajo po svojih najboljših močeh prispevati svoj delež odgovornosti. Nekatere države so za doseganje ciljev trajnostno usmerjene energije naredile že veliko. Slovenija lahko te izkušnje koristno uporabi, nadgradi in kjer se da izboljša in to je naloga te vlade in te generacije, je dodal minister Omerzel.


© 2012 - 2023 Portal Energetika